Algebraïsche getaltheorie

Ga naar: navigatie, zoeken

Samenvattingen

Klik hier om de samenvattingen te bekijken

Examenvragen

Andere examens

Exam January 2018

All questions were open book. Questions 1 and 2 had to explained orally.

Question 1

 • In the proof of Theorem 4.16, why is (O_K)/(pO_K) isomorphic to (Z/pZ)^n?
 • In the proof of Lemma 5.13, why does the case I=O_K suffice?
 • In the first lines section 8.1, why is Phi_m(X) in Z[X]?
 • In the proof of Theorem 8.10, why is pa_i = Tr(\alpha \zeta_p^{-i} - \alpha \zeta)?

Question 2

For this question, a formula for the discriminant of a degree 3 polynomial was given on the blackboard. Let f_1 = X^3+X+1, f_2 = X^3+X^2-2X+1. Let a_i be a root of f_i.

 • Show that f_1 and f_2 are irreducible over Q.
 • Let K_i be Q(a_i), show that O_{K_i} = Z[a_i] for i=1,2.
 • Show that the groups of units of O_{K_1} and O_{K_2} are isomorphic.
 • Give a method for determining whether K_1 and K_2 are isomorphic as fields.

Question 3

Let f = prod(X-theta_i, i=1..n) be a monic polynomial over Q. Its discriminant is defined as disc(f) = prod((theta_i - theta_j)^2, 1\leq i<j\leq n). Let m be an integer and define f_m = X^3+(m+3)X^2+mX-1. We have disc(f_m)=(m^2+3m+9)^2. Let a_m be a root of f_m.

 • Show that f_m is irreducible over Q and that K_m = Q(a_m) is the splitting field of f, for all m. (Hint: let f be an irreducible of degree n in Q[X] and let K be its splitting field. Then Gal(K/Q)\subseteq A_n iff disc(f) is a square in Q).
 • Describe the group of units in O_{K_m}.
 • Find sufficient conditions on m such that O_{K_m} = Z[a_m]. (Hint: how are disc(f_m) and Delta_{K_m/Q}(1, a_m, a_m^2) related?)

Now fix an integer s such that the condition from the last point holds, put K = K_s and f_s = f.

 • Find the set of primes S that ramify in K.
 • For p not in S, what are the possible factorizations of pO_K in O_K? Give an example of each of those. What can you say about the factorization of f modulo p?
 • (Bonus) Prove the hint in the first point of this exercise.

Question 4

Compute the class group of Q(sqrt(-30)) and give a representative of each in element in the group.

Examen Juni 2012

Juni 2012

Examen Juni 2011

Juni 2011

Examen van 29 augustus 2008

De eerste vraag is gesloten boek.

 • Veronderstel dat . Bewijs dat lineair onafhankelijk zijn over als en slechts als .
 • Ontbind in priemidealen in . Hint: probeer met behulp van kwadratische Gauss-sommen in te zien dat .
 • Zij met priem. Bewijs dat er een priemideaal van graad 1 in bestaat zodat en vind .
 • Zij met priem en . Zij een priemideaal van boven .
  • Bepaal expliciet de ramificatie-index , de graad en het aantal priemidealen boven . Hint: vind ondergrenzen en bewijs gelijkheid.
  • We weten dat . Beschrijf de inertie- en decompositiegroepen van m.b.v. de gegeven multiplicatieve groepen.


Examen van 8 juni 2009

 1. Zij K een getallenveld. Toon aan dat er een integrale basis voor bestaat. [enige vraag die gesloten boek was]
 2. Wat is de structuur van de groep van de ideaalklassen van ?
 3. ...
 4. Geef alle priemgetallen p waarboven juist 4 priemidealen liggen. [Over welk getallenveld gaat dit?]
 5. ...