Calculus I

Ga naar: navigatie, zoeken

Didactisch Team

Academiejaar Professor(en) Assistent(en)
2019-2020 Professor1, Professor2 Assistent1, Assistent2
2020-2021 Professor1, Professor2 Assistent1, Assistent2

Samenvattingen

Klik hier om de samenvattingen te bekijken

Calculus I

Calculus I & II zijn twee vakken die gegeven worden aan de wiskundigen en de fysici. Ze vervangen het vroegere vak "Inleiding tot de Hogere Wiskunde". Calculus I wordt, net zoals Calculus II, gedoceerd door Rony Keppens en Stefaan Poedts. In dit vak worden je rekenvaardigheden aangescherpt en verder ontwikkeld. Dit betreft zowel herhaling en verdieping in bekende begrippen uit het secundair onderwijs (zoals afgeleiden en integralen), maar ook uitbreiding naar nieuwe begrippen zoals reeksen, differentiaalvergelijkingen, partiële afgeleiden enzovoorts. Dit opleidingsonderdeel zal echter niet voorzien in een strikt rigoureuze opbouw van een wiskundige theorie, maar spitst zich volledig toe op inzichtelijk rekenen. Je zal ook leren berekeningen uit te voeren en grafisch te illustreren met het computerprogramma SymPy (voorheen Maple).

Het vak werkt met permanente evaluatie. Dit betekent dat je je punten doorheen het jaar zal verdienen aan de hand van 3 deelexamens (2 gewone en 1 SymPy, eerder: 3 gewone en 1 Maple). Dat klinkt misschien zwaar, maar mits je het vak voldoende bijhoudt, kan dat zeker geen probleem vormen. De SymPy-test is de laatste. Tot nu toe is die altijd, op een paar zeer kleine elementjes na, gelijk gebleven aan het voorbeeldexamen dat enkele dagen voordien op toledo komt. Maak deze dus en verzeker je ervan dat je alles kunt!


2009-2010

Deelexamen 1 + verbetering

Deelexamen 2 + verbetering

Deelexamen 3 + verbetering

2010-2011

Deelexamen 1 + verbetering

Deelexamen 2 + verbetering

2011-2012

Deelexamen 1 + verbetering

Deelexamen 2 + verbetering

Deelexamen 4 + verbetering

2012-2013

Deelexamen 1 + verbetering

Deelexamen 2 + verbetering

Deelexamen 3 + verbetering

2013-2014

Deelexamen 1 + verbetering

Deelexamen 2 + verbetering

2014-2015

Deelexamen 1 + verbetering

Deelexamen 2 + verbetering

2015-2016

Deelexamen 1 + verbetering

Deelexamen 2 + verbetering

Deelexamen 3 + verbetering

maple examen

2016-2017

Deelexamen 1 + verbetering

Deelexamen 2 + verbetering

2017-2018

deelexamen 1 + verbetering

deelexamen 2 + verbetering

Examen Sympy + verbetering?

Herexamen

2018-2019

Deelexamen 1 + oplossingen

Deelexamen 2 + voorlopige/rappe oplossingen

Deelexamen 3 + voorlopige/rappe oplossingen

Herexamen

2019-2020

Deelexamen 1 + oplossingen

Deelexamen 2 + voorlopige/rappe oplossingen

Deelexamen 3 + voorlopige/rappe oplossingen

2020-2021

Deelexamen 1

Handige Documenten

Blad met goniometrische formules

Blad met integralen en afgeleiden