Database management 2

Ga naar: navigatie, zoeken

Samenvattingen

Klik hier om de samenvattingen te bekijken

Examenvragen

Examenvragen 2007 (augustus)

1) Bespreek het resultset object bij JDBC. Wat zijn de nadelen van dit object in een losgekoppelde (web)-omgeving

2) Geef 3 concrete en verschillende voorbeelden waarbij triggers hun nut bewijzen tov traditionele DBMS. Geef hierbij aan of het om een after/before trigger is en of er 'for each row/statement' gebruikt moet worden.

3) Bespreek SOAP-WDSL en EJB. In welke opzichten zijn ze substituten van elkaar en in welke opzichten zijn complementair?

4) Bespreek de stelling '(de?)Normalisatie van de gegevens heeft meer nut bij datawarehousing dan bij OLTP'

Examenvragen 2006

In grote lijnen:

1. Gegeven: tekening van servlet-architectuur & server-side scripting architectuur: leg uit, geef voor- en nadelen

2. Schedulers: leg uit welke tegenstrijdige belangen ze moeten realiseren voor transactiemanagement

3. Gegeven: tekstje over WK met uitleg over een aantal tabellen: Geef postrelationele databankconcepten die hier nuttig kunnen zijn

4. Betekenisloze sleutels in datawarehousing: leg uit + voor- en nadelen

5. SQL/XML en XQuery: vergelijk (concepten, toepasbaarheid, doelstellingen,...)


-- Kim

Examenvragen (2003)

1. Hoe beïnvloeden transactiebeheer, recovery en concurrency control elkaar in een rdbms?

2. Bespreek de voor- en nadelen van een rdbms voor datawarehousing.

3. Bespreek volgende stelling: "De ODMG-standaard is een goede basis voorcontainer-managed persistence bij EJB.

4. Waarom is XML geschikt voor interactie tussen webservices?

5. Bespreek de structuurbeperkingen van het relationele model. Hoe komen ordbms'en daaraan tegemoet?


Voorbeeldexamenvragen

Voorbeeld vragen 2006

Deze voorbeeldvragen zijn door de prof beschikbaar gesteld via Toledo.

1. Verklaar het begrip "SQL binding". Geef zowel voor JDBC als SQL aan wanneer en hoe deze binding plaatsvindt. (zie Hfdst.11)

2. Bespreek hoe de EJB-technologie het thin-client principe ondersteunt. (zie Hfdst.12+13)

3. Beschrijf de vereisten waaraan een "ideale" XML-querytaal zou moeten voldoen. Waar zitten de verschillen met SQL? (zie Par.14.6)

4. Hoe dragen ODBMS'en bij tot "transparante" object-persistentie? (niet gezien dit jaar, zie Hfdst.17)

--Vincent, 10-06-2006

Voorbeeld vragen 2007

1) Bespreek grondig de rol van de scheduler bij transactiemanagement. Geef aan welke tegengestelde belangen door de scheduler met elkaar moeten verzoend worden en hoe de afweging daarbij gebeurt.


2) Voor het wereldkampioenschap (WK) voetbal werd een geavanceerd databasesysteem opgezet om informatie bij te houden i.v.m. met de deelnemende landen, spelers, wedstrijduitslagen enzovoort. Voor elk land wordt de naam opgeslagen, de namen van de trainer en spelers die voor dat land deelnemen, de uitslagen van de wedstrijden die dit land reeds speelde op het huidige WK alsook een “palmares” van de trofeeën die dat land op voorgaande WK’s verzamelde. Van elke speler houdt men een foto bij, persoonlijke gegevens (geboortedatum, lengte, gewicht, …), alsook een lijst van de wedstrijden die deze speler reeds speelde op dit WK. Telkens wordt ook het aantal doelpunten bijgehouden die de speler scoorde in de betrokken wedstrijd. Tenslotte wordt ook een aparte tabel aangemaakt waarin informatie over de aan de gang zijnde wedstrijden (o.m. tussenstand, vervangingen, makers van doelpunten, …) is opgeslagen. Deze tabel wordt van minuut tot minuut up-to-date gehouden op het ogenblik dat er wedstrijden gespeeld worden. Gevraagd: geef een overzicht van alle postrelationele database-concepten die in dit kader nuttig zouden kunnen aangewend worden. Geef telkens bondig aan waarom het betrokken concept hier nuttig is.


3) Definieer het begrip “betekenisloze sleutels” in een datawarehouse-omgeving. Weeg vervolgens grondig de voor- en de nadelen af van het gebruik van dergelijke sleutels.


4) Geef een gedetailleerd overzicht van de gelijkenis- en verschilpunten tussen XQuery en SQL/XML (enkel concepten, doelstellingen, toepasbaarheid enz.; geen vergelijking van syntax).