Human Cell Biology

Ga naar: navigatie, zoeken

Informatie over het vak/examen

Het vak Human Cell Biology wordt gedoceerd in de Manama Medische stralingsfysica met als doceertaal Engels. Het wordt gegeven door prof. Roebroek die Hfst 1 t.e.m. 14 geeft en prof. Halder die Hfst 15 t.e.m. 22 geeft. De hoofdstukken 1 t.e.m. 9 worden niet ondervraagd op het examen. Het gebruikte handbook is Molecular Biology of the Cell 6th edition.

Het examen bestaat uit twee delen van elk 3 vragen die je bij één van de proffen moet verdedigen. Er is een minimale schriftelijke voorbereidingstijd van 1u waarna je één deel mondeling moet afleggen maar de kans is vrij reëel dat je dan al klaar bent met beide delen en dus redelijk lang moet wachten.

Prof. Halder is de aangenaamheid zelve op het examen en verwacht vooral een globale kennis van zijn deel. Prof. Roebroek daarentegen stelt vrij globale vragen maar verwacht specifieke details te horen en is hier zeer streng op qua punten, het slecht afleggen van 1 van de 3 vragen kan een serieuze vermindering in punten opleveren.

Examenvragen

Dinsdag 24 Januari 2017

Part Prof. Roebroeck

1. How does the bacterial K + channel work (fig. 11.24)? Why is Na + not transported?

2. What is the signal recognition particle? Where in the cell is it localised?

3. What is retrieval transport? Between which compartments of the cell does it take place?

Part Prof. Halder

1. What is heterophilic and homophilic binding?

2. What is the mitotic spindle and how is it organised?

3. Explain how cell reprorgamming is used in regenerative medicine. What is the big advantage of this technique?

vrijdag 15 januari 2016 (voormiddag)

Part prof. Halder

- In which part of the cell are the receptors for extracellular signals mostly located? What is their general use? (max. 3 sentences)

- Describe the difference between mitosis and meiosis. (explain what happens to the chromosomes in both cases)

- Explain the concepts: oncogen and tumor suppressor gen. How are they affected in a cancer cell?


Part prof. Roebroek

- Explain lipids in general.

- Which structures are visible on this picture (fig. 12-8) and explain what they do? Explain their directionality and specificity.

- What do you know about the specific protein transport from the Golgi to the lysosome?

20/01/2016 morning session

Figure of aquaporin was given: explain.

What's the difference between the regulated and constitutive secretory pathway?

How does a protein transfer from the cytosol into a mitochondria?

What are the major events in the cell cycle?

Why is a benign tumor easier to treat than a malignant tumor?

Draw an epithelial cell and all of its junctions, explain their functions.

19/01/2016 afternoon session

Bacterial K+ channel: Explain difference K+ en Na+ (figure was given)

What is the signal recognition particle, where is it used?

What is retrieval transport, and between what compartments of the cell?

What are the 4 parts of the cell cycle and why are they called that way?

What is a stemcell?

Explain the polarity in epithelial cells. What are adherens junction and tight junction and what is their function?

16/01/2015 afternoon session

(1 Hr per part to prepare followed by a short discussion/presentation of the written preparation)

Part I Given a figure (Fig 11-9) - Explain. How is the electrochemical gradient of Na+ maintained?

What is a signal sequence? In which processes are they used?

Explain vesicular transport. Between what intracellular compartments is it used? What are the two main types of transport in the plasma membrane?

Part II What are the terms "haploid" and "diploid" mean? What is the difference between somatic cells and germline cells?

What are the types of junctions in epithelial cells? Explain with a diagram of the junctions.

What are tumor suppressor genes and oncogenes? How are they affected to cause cancer?

24/01/2014 afternoon session

Differences between active and pasive transport

The figure with the transmembrane protein that has two version explain main functions of the Golgi apparatus which are the main proteins that give cell-cell and cell-matrix connection

definition of stem cell and their properties TJ and AJ

24/01/2014 morning session

chemical synapse

different between cytosol-nucleus transport and cytosol-ER

a picture of glucose receptors in recycling endosome and explain it

major events in cell cycle

explain the oncogene and tumor supressor

define RTK and explain how does growth factor for epedirmic work

21/01/2014 afternoon session

Explain (a drawing of function of K channel; fig 11-24)

What is the signal recognition particle, where is it used?

What is retrieval transport, and between what compartments of the cell?

What are the 4 parts of the cell cycle (what do they stand for)?

What is heterophilic and homophilic binding?

Give a hypothetical example of an intracellular signal pathway.