Ontwikkeling van Bedrijfstoepassingen

Ga naar: navigatie, zoeken
Professor Guido Dedene (pre-borrelnootjes)

Samenvattingen

Klik hier om de samenvattingen te bekijken

Samenvattingen Jonas Soenen (met dank aan Bram Vandendriessche) (2016-2017):

- Business proces management

- Requirements engineering

Beschrijving

Het vak wordt gedoceerd door professor Guido Dedene en professor Monique Snoeck. Elk geeft zijn examen voor elk 10 van de 20 punten. Bij professor Dedene zijn die 10 punten onderverdeeld in 3 voor het practicum en 7 voor het examen zelf. Op het examen zelf is alles gesloten boek.

Proefexamens

2006 a
2006 b
2012 a
2012 b
2012 c

Examens

21 juni 2014

 • Deel I M.Dedene: geen examenvragen, je krijgt punten voor je casestudie van Ryanair.
 • Deel II M. Snoeck
  • Aanpassen van een klassendiagram
  • OCL constraints: welke is juist? welke is fout?
  • OCL constraints: zelf opstellen
   • gegeven een beschrijving van 'B.A. Star alliance' lidmaatschap en een klasse waar nog operaties in ontbreken: stel een FSM op van een passagier die zich inschrijft voor het 'frequent flyer' programma en voeg ontbrekende operaties toe.
  • Open theorievragen
   • bv. Wat is een shared action? geef een voorbeeld in de context van de case uit de vorige vraag.
   • 5 meerkeuzenvragen (met giscorrectie van -1/4 punt per fout).
 • Deel III M. Dedene
  • FCA: geef enkele verbeteringen die mogenlijk zijn voor de gegeven context en conceptrooster
  • Gebruik FCA om een minimale beslissingstabel te vinden voor een beschreven situatie (en leg uit hoe FCA dit ondersteund) en stel deze op.

23 juni 2012

 • Theorie:
  • product cases vs business cases
  • semantische vs pragmatische kwaliteitscontrole
  • betekenis van U en C in clusteranalyse
  • value leaks in value chain model
  • "maintain" assymetrische informatie
 • Toepassingen:
  • 2 Jackson diagramma's
  • 4 OCL constraints
  • 1 UML uitbreiding

16 juni 2008

 • Kan u met de volgende uitspraken akkoord gaan? Motiveer.
  • Stapsgewijze verfijning is een riskante methode bij ontwikkeling van software.
  • Bij assymetry of meaning is alle informatie wel aanwezig, ze is alleen niet tegoei uitgedrukt.
  • Bedrijven kunnen enkel partners zijn als ze iets gelijkaardigs in hun value chain hebben staan.
 • Een OET verbeteren, zoals in de proefexamens.
 • JSP's, de eerste was met een orderbreuk, de tweede had een posit/admit tak nodig. Als je de practica goed kon maken zou dit moeten lukken, maar onderschat ze niet!
 • Home Sweet Home bejaardentehuis. Heeft aantal afdelingen met aantal kamers, kamers hebben bedden. Een bed kan een bepaalde categorie toegewezen krijgen (3 mogelijkheden). Een bejaarde krijgt een bed, maar kan verplaatst worden. Tevens kan een bed van categorie veranderen. Koppels moeten samen in 1 kamer een bed hebben.
  • Maak het diagram.
  • Geef een niet triviale rol.
  • Geef een OCL constraint met de voorkeur aan een circulaire constraint.

14 juni 2008

Deel van prof Dedene:

 • Kan u met de volgende uitspraken akkoord gaan? Motiveer.
  • Stapsgewijze verfijning is een riskante methode bij ontwikkeling van software.
  • Bedrijven kunnen enkel samenwerken als ze een aantal overeenkomende business activiteiten in hun value chain hebben staan.
  • Bij asymmetry of meaning is alle informatie wel aanwezig maar is de interpretatie niet eenduidig vastgelegd.
 • 2 vrij moeilijke JSPs, vooral omdat we daar nooit oefeningen op gemaakt hebben.

Deel van prof Snoeck:

 • Klassendiagram uitbreiden en vraagjes over dat diagram. Allemaal niet zo moeilijk.
 • FSM maken dat betrekking heeft tot 1 of meer klassen in het diagram.
 • Verschil tussen EiffelStudio, Eclipse en codegenerator als het aankomt op de overgang van model naar code en omgekeerd.

Misschien nog een paar dingen die ik vergeet, maar die geeft toch al een vrij goed beeld. Het examen viel vrij goed mee, alleen zijn er soms vragen die niet in de cursus stonden en waarvoor je dus in de les moet gezeten hebben.

16 juni 2006

 • Kan u met volgende uitspraken akkoord gaan? Motiveer kort binnen de gegeven ruimte.
  • Info-rent (duurzame meerwaarde op basis van goede informatie/communicatie binnen een bedrijf) heeft weinig te maken met Critische Informatie Items.
  • Een goed uitgewerkt waardenkettingmodel en een clustering analyse zijn hetzelfde.
  • In een bedrijf is het begrip '<insert begrip>' niet goed gedefinieerd. Dit is een voorbeeld van informatie-assymetrie.
 • Gegeven een klassen-associatiemodel met bijhorende object-eventtabel, een levenscyclus en een rol: controleer op inconsistentie en breng eventueel verbeteringen aan.
 • Gegeven een klassen-associatie model met boeken, auteurs, prijzen, prijscategorieën en waarderingen: schrijf het hoofdprogramma voor volgende output-functies:
  • Gegeven een auteur, een lijst van alle boeken, met voor elk boek de gewonnen prijzen (+categorieën), en de gemiddelde waardering
  • Geef alle auteurs waarvan elk boek een prijs heeft gehaald
 • Verbeter een toestandsmachine
 • Ontwerp een OO-model voor de nationale voetbalcompetitie (korte beschrijving gegeven)
  • Klassenassociatie-diagramma met bijhorende Object-Event-tabel
  • Geef een voorbeeld van een niet-triviale levenscyclus
  • Geef een niet-triviale constraint in OCL

Losse Vragen

Vraag 1

Geef voor elk van de volgende uitspraken aan of je akkoord kan gaan met deze uitspraken of niet, en motiveer kort je antwoord binnen de voorziene ruimte:

 • Inforent, of anders gezegd, duurzame meerwaarde op basis van informatie en communicatie speelt enkel een rol bij koppelingen van waardeketens. M.a.w. binnen een bedrijf kunnen geen informatie-imperfecties optreden?
  • Antwoord:Een voorbeeld van een informatie imperfectie binnen eenzelfde bedrijf: Het doorspelen van gemeenschappelijk gebruikte gegevens verloopt stroef wegens geen gebruik van database. Als we dit oplossen (we lossen 'slechte administratie' op), creëren we duurzame meerwaarde tegenover andere bedrijven die blijven steken bij het oude systeem (niet gebruik maken van moderne technologieën zoals een database). Dit is een interne informatie imperfectie die opgelost (externe) voordelen oplevert voor het bedrijf. --Thomas 13 jun 2006 23:28 (CEST)
 • Een clustering analyse is enkel een verduidelijking van de interne waardeketting, en levert als analyse weinig toegevoegde waarde aan een goed uitgewerkt intern waardeketting model.
  • Antwoord:Wat in het value chain nog vrij algemeen was, gaat een clustering analyse vertalen naar informatiesystemen (en de interconnecties) die van toepassing zijn op de exacte context van het bedrijf. --Roel 13 jun 2006 13:24 (CEST)
 • Het begrip "competentie" blijkt niet duidelijk en eenduidig gedefinieerd te zijn binnen een bedrijf. Dit is een voorbeeld van een asymmetrie van informatie.
  • Antwoord:Dit is "asymmetry of meaning" --Ben 2 jun 2006 15:14 (CEST)

Vraag 2

 • Ontwikkel een OO-Business Model voor de volgende beschrijving: The EDP-department of a large company consists of several groups. Each employee is assigned to exactly one group. Each development project has one group responsible for it. People from different groups can be assigned full-time or part-time to the same project. One person can be assigned to more than one project simultaneously. In order to keep track of the development cost of information systems, each member of the development staff has to register the number of hours (s)he worked for a particular project. A person can only register working hours for projects (s)he is assigned to. When a project comes to an end, all assignments are closed as well. Finished projects and closed assignments can be kept for a while for cost analysis purposes.
 • Geef een voorstel voor Klassen-Associatie-model met de bijhorende OET, en formuleer minstens één niet-triviale levenscyclus binnen dit model.