Planetary systems

Ga naar: navigatie, zoeken

Samenvattingen

Klik hier om de samenvattingen te bekijken

Algemeen

This course is given by prof. C. Waelkens every two years. It is given in 10 two-hour lectures and two/three exercise moments. The course text is 99 pages and available on Toledo, no slides or other media are used. In 2009-2010, chapter 4 was not to be studied. The examform changed a bit the last years, The exam of 2011-2012 was closed book

Exams

Exams Januari 2010

The first question may not be any longer valid, because this exam was still open book.

  • How would the laws of Kepler change if gravity was like instead of . More general, how would it be if gravity was like ?
  • Show that by studying the rotation of a planet, you can say something about the density distribution inside the planet. In this context, compare giant en telluric planets.
  • Research has shown that there are very little TNO's with a diameter from 10cm to 1m. Can you give an explanation for this?

Exam 23 Januari 2012

  • Inhoudelijke vraag: Hoe kunt ge de afvlakking van de Aarde bepalen als je op een aantal plaatsen op de aarde metingen mag doen. Daar wou hij formules in. De vraag kwam er op neer om te beginnen vanaf potentiaal voor afgevlakt roterend lichaam, helemaal tot de formule voor g_eff


  • Overzichtsvraag: Wet zijn de gelijkenissen van ons planetenstelsel met de tot nu toe gevonden andere planetaire systemen? Hebben deze nieuwe bevindingen ons begrijpen op ons eigen planetenstelsen beinvloed


  • Wet. popaliserende vraag: 2 weken krijgen wij in het kader van wet. popularisering de volgende vraag: "Kan het zijn dat er een schaduw-aarde bestaat, die mee beweegt en zich steeds altijd achter de zon bevindt en het dus daarom is dat we die niet zien.?" Hoe zou jij erop antwoorden. Waelkens gaf als tip: Hoe zou je ze wel kunnen observeren? En hoe zou je het meer analytisch kunnen uitleggen