Wetenschap van het Leven

Ga naar: navigatie, zoeken

Samenvattingen

Klik hier om de samenvattingen te bekijken

Info

Dit vak is nieuw sinds het academiejaar 2009-2010. Het examen is deels mondeling, deels schriftelijk. De prof (Peter Roels) is de vriendelijkheid zelve op het examen, hij laat je rustig je verhaal doen en stelt nadien een paar kleine bijvraagjes. Enkel hetgeen je vertelt is van belang, hij kijkt niet naar wat je opgeschreven hebt.

Examens

Maandag 14 juni 2010 (voormiddag)

Hoofdvragen (mondeling):

  • Bespreek het belang van fotosynthese in de ecosystemen op Aarde. Vermeld zeker de woorden autotroof, heterotroof, producent, consument en warmteverlies. Is fotosynthese het enige autotrofe systeem? Was fotosynthese altijd zo belangrijk voor ecosystemen op Aarde?
  • Bespreek vanuit biologisch standpunt het altruïstisch gedrag van de mens.

Bespreek tesamen (schriftelijk):

  • Gameet - Haploïd
  • Genotype - Fenotype
  • Natuurlijke selectie - Convergente evolutie
  • Reproductioneel klonen - Therapeutisch klonen

Vier stellingen met waar of niet waar aanduiden en verklaren waarom (schriftelijk):

  • Bemesting is goed voor de soortendiversiteit van een ecosysteem.
  • Het enige verschil tussen een volledig gedifferentieerde cel en een stamcel ligt in de hoeveelheid genetisch materiaal.
  • De mens is slechts een kleine tak binnen het geheel van biodiversiteit
  • Nog eentje dat ik vergeten ben...

Laatste vraag (schriftelijk):

Bespreek hoe je van DNA naar een polypeptide gaat. Benadruk het belang van complementaire basenparing.