Algebra II

Ga naar: navigatie, zoeken

Eerste zit 2010-2011

Vraag 1

 1. Op pagina 9 van Galoistheorie staat in het bewijs van Stelling 2.2.5. "Het is gemakkelijk aan te tonen dat de afbeelding een isomorfisme is van vectorruimten over E". Toon aan dat deze afbeelding een injectie is.
 2. In het deel over Hilbert's Nullstellensatz staat in Opmerking 1.4. "Het is niet waar dat de unie van een oneindig aantal algebraïsche verzamelingen steeds een algebraïsche verzameling is". Geef een voorbeeld van een oneindige unie van algebraïsche verzamelingen die geen algebraïsche verzameling is.

Vraag 2

Zij . In de oefenzitting hebben we aangetoond dat Galois is over en dat de Galoisgroep van over cyclisch is.

 1. Geef een generator voor deze Galoisgroep.
 2. Bepaal alle deelvelden van .

Vraag 3

Zij en E is het ontbindingsveld van een veelterm van graad n. Zij de verschillende wortels van f. We identificeren de Galoisgroep van E over K zoals in de cursus met een deelgroep van met behulp van het injectief groepshomomorfisme: . Definieer als volgt:

 1. Toon aan dat .
 2. Toon aan dat .
 3. We identificeren via de Galoiscorrespondentie met een deelveld van E. Toon aan dat dit deelveld is.
 4. Toon aan dat

Vraag 4

Waar of niet waar? Bewijs of geef een tegenvoorbeeld.

 1. Zij . Als er een automorfisme van E over K bestaat met , dan hebben a en b dezelfde minimale veelterm over K.
 2. Zij . Als a en b dezelfde minimale veelterm over K hebben, dan bestaat er een automorfisme van E over K met .

Vraag 5

Geef een Gröbner basis van I = < > en bereken <lt(I)>.

Eerste zit 2009-2010

Media:ExamenAlgebra2_2010.pdf‎

Tweede zit 2008-2009

Vraag 1

Op pagina 25 staat Lemma 4.2.5. In het bewijs staat dat het makkelijk na te gaan is dat E' een radikale uitbreiding is van K en dat E' stabiel is ten opzichte van . Leg uitvoerig uit.

Vraag 2

Zij met n verschillend van 0. Beschouw H de deelgroep van de multiplicatieve groep van , voortgebracht door .

 1. Bewijs dat H cyclisch is van orde n, en dat elk element van uw afbeeldt op een generator.
 2. Vanaf nu is n = 12. Geef een afschatting N van het aantal elementen in .
 3. Geef een veelterm van graad N met als wortel die irreducibel is over .
 4. Bewijs dat galois is en leg uit hoe de galoisgroep eruit ziet (maw: met welke bekende groep is deze isomorf?)


Antwoord was N=4, want enkel 1, 5, 7 en 11 zijn onderling ondeelbaar met 12. Galoisgroep is isomorf met Z_2 + Z_2

Vraag 3

Zij een Galois-velduitbreiding met Galoisgroep G en zij . Toon aan: de beelden van onder de elementen van G zijn allemaal verschillend.

Vraag 4

Geef twee veeltermen zodat {f, g} geen Grobnerbasis is voor <f, g> voor eender welke monomenordening.

Mogelijk antwoord was x+1 en x. (hier moest wel nog extra uitleg bij waarom - uitleggen waarom 1 nooit groter dan x kan zijn voor een monomenordening.)

Vraag 5

Bekijk opmerking 1.3 van de blaadjes over Nullstellensatz.

 1. Geef een voorbeeld van en een voorbeeld van
 2. Is voor I, J idealen in een polynomenring met F een veld? Bewijs of geef een tegenvoorbeeld!

Antwoord was dat het weldegelijk gelijk was.

Eerste zit 2008-2009

Media:AlgebraII_eerste_zit_2008_2009.pdf

Tweede zit 2007-2008

Vraag 1

Lemma 4.55. Leg uit waarom de laatste zin van de eerste paragraaf in het bewijs van dat lemma waar is. "Thus an element of G is of order p if and only if it cyclically permutes roots of f."

Vraag 2

Vraag 2A

Zij een velduitbreiding van graad 3 die Galois is. Zij een basis van L als vectorruimte over K en zij . Definieer

     (  sigma_1(x_1)    sigma_1(x_2)    sigma_1(x_3)  )
d := det (  sigma_2(x_1)    sigma_2(x_2)    sigma_2(x_3)  )
     (  sigma_3(x_1)    sigma_3(x_2)    sigma_3(x_3)  )

Toon aan dat .

Vraag 2B

Zij een Galois-velduitbreiding met Galoisgroep G en zij . Toon aan: de beelden van onder de elementen van G zijn allemaal verschillend.

Vraag 3

Vraag 3A

Bepaal de Galoisgroep van over . Met welke bekende groep is deze isomorf? Verklaar elke stap! (Je mag aannemen dat de vermelde polynoom irreducibel is over .)

Vraag 3B

Bepaal de Galoisgroep voor dezelfde polynoom over .

Vraag 4

Vraag 4A

Zij . Is dit een Gröbnerbasis voor met . Indien wel, is ze dan ook minimaal en gereduceerd? Indien niet, geef dan een met f rem G 0.

Vraag 4B

Dezelfde vraag voor .

Eerste zit 2007-2008

Examen van 28 januari 2008 (14u)

Het examen is (uiteraard) open boek. Je hebt vier uur tijd voor dit examen, en dat is écht weinig.

Er is ook een practicum in Maple dat voor 2 van de 20 punten telt.

Oplossing van het examen, via Lise via Toledo: Media:Oplossingen_examen_algebra_3BA_jan08_1.pdf‎

Vraag 1

In de definitie (in de cursustekst) van het radicaal Rad(J) van een ideaal J in een commutatieve ring R wordt beweerd dat Rad(J) ook een ideaal is van R. Geef hiervoor een bewijs.

Vraag 2

Waar of fout? Bewijs of geef een tegenvoorbeeld.

 • Zij even. Dan bestaat er een veelterm van graad over met verschillende wortels, zodat de Galoisgroep van deze veelterm (over ) isomorf is met .
 • Zijn eindige velduitbreidingen. Indien , dan is .

Vraag 3

Zij een geheel getal. Zij een primitieve -de eenheidswortel in . Zij K een deelveld van dat bevat. Zij en zij een wortel van in .

 • Bewijs dat isomorf is met , waarbij een deler is van .
 • Bewijs dat .
 • Stel dat irreducibel is over . Bewijs dat isomorf is met

Vraag 4

Bepaal de Galoisgroep van over

Vraag 5

 • Beschouw . Bepaal een Gröbnerbasis voor I t.o.v. de grlex-orde. Geef een basis voor als vectorruimte over .
 • Zij een ideaal in met Gröbnerbasis . Construeer een basis voor de -vectorruimte en bewijs.

Eerste zit 2006-2007

Media:Ex_algebra_3BA_jan07.pdf‎

Eerste zit 2002-03

Oefening 1

Waar is niet waar? (Bewijs of geef een tegenvoorbeeld)

a) Zij een velduitbreiding van graad 2. Dan is normaal over .

b) Zij . als de uitbreidingsgraad oneven is, dan is .

Oefening 2

Zij priem, en zij een complexe primitieve -de eenheidswortel. dan is de Galoisgroep isomorf met de multiplicatieve groep . Zij het unieke niet-triviale groepsmorfisme van naar {1,-1}, en stel .

a) toon aan dat er een uniek deelveld van bestaat met uitbreidingsgraad 2 over .

b) Fixeer een isomorfisme . Bewijs dat, voor elk automorfisme , het beeld van onder gelijk is aan maal .

c) toon aan dat .

Eerste zit 2001-02

Oefening 1

Zij een eindige uitbreiding van het veld . zij een niet nul veelterm over . Zij een deelverzameling van en veronderstel dat nul is op elk element van . Gebruik Galoistheorie om een niet nul veelterm over te construeren die nul is op elk element van .


Tweede zit 1999-2000

Oefening 1

b) Waar of niet waar? Zij velden en met dezelfde minimale veelterm over . Veronderstel dat een eindige normale uitbreiding is over . Dan bestaat er een zodat .

Oefening 2

Zij een eindige normale uitbreiding van , met Galoisgroep .

a) Bewijs dat er bestaan zodat .

b) Geef de stabiele velden t.o.v. en .

Oefening 3

Geef een basis van de vectorruimte over het veld .


Eerste zit 1999-2000

Oefening 1

Zij .

a) Is ? Bepaal een minimale veelterm van over .

b) Bepaal en . Met welke groep is isomorf?

Oefening 2

Zij velden en een eindige separabele uitbreiding van . Toon aan:

is normaal over voor elke velduitbreiding van en elk ringmorfisme met geldt: .