Calculus I

Ga naar: navigatie, zoeken

Calculus I

Calculus I&II zijn twee vakken die dit jaar voor het eerst gegeven zullen worden aan de wiskundigen en de fysici. Ze vervangen het vroegere vak "Inleiding tot de Hogere Wiskunde". Calculus I zal gegeven en geëxamineerd worden in het eerste semester door professor Rony Keppens en Calculus II in het tweede semester door professor Stefaan Poedts. In deze vakken worden je rekenvaardigheden aangescherpt en verder ontwikkeld. Dit betreft zowel herhaling en verdieping in bekende begrippen uit het secundair onderwijs, maar ook uitbreiding naar nieuwe begrippen zoals reeksen, differentiaalvergelijkingen, partiële afgeleiden, meervoudige integralen, functies van meerdere veranderlijken en vectoriële functies. Dit opleidingsonderdeel zal echter niet voorzien in een strikt rigoureuze opbouw van een wiskundige theorie, maar spitst zich volledig toe op inzichtelijk rekenen. Je zal ook leren berekeningen uit te voeren en grafisch te illustreren met het computerprogramma Maple. Omdat het een nieuw vak is, zijn de examendetails ons nog niet bekend. Het staat echter wel vast dat beide vakken gebruik zullen maken van permanente evaluatie. Dit betekent dat je je punten doorheen het jaar zal verdienen aan de hand van opdrachten, taken of toetsen. Dat klinkt misschien zwaar, maar mits je het vak voldoende bijhoudt, kan dat zeker geen probleem vormen.

Deelexamen oktober 2009

1: (a) Bestaat er een rechte die raakt aan de grafiek van x^3 in x=(3a/2) en door het punt (a,0) gaat. (b) Is er nog een rechte die daaraan voldoet? (c) Hoeveel rechten die raken aan de grafiek van x^3 bestaan er maximaal door een willekeurig punt (x0,y0)

2: f(x)=x.e^(-x²) (a) evalueer lim(x=> min oneindig) f(x) (b) wanneer stijgt daalt f(x) + geef kritieke punten (c) stel g(x) is een even functie, is g na f dan even, oneven, geen van beide of allebei?