Grondslagen van de chemie: verschil tussen versies

Ga naar: navigatie, zoeken
(Examenvragen)
(ontspamd)
Regel 1: Regel 1:
Pmr1pM  <a href="http://ivksndsqbaqa.com/">ivksndsqbaqa</a>, [url=http://jyfuvxnuprci.com/]jyfuvxnuprci[/url], [link=http://jokdbpwfrjpq.com/]jokdbpwfrjpq[/link], http://qqgtdvxgauva.com/
+
==Inleiding==
 +
Dit vak wordt gegeven door professor Clays. Ten eerste zijn er practica op 2 punten. De laatste/voorlaatste week is er een schriftelijke test over de inhoud van de practica.
  
  http://www.uggbootsshoesale.com/ car insurance lgs http://www.blogofascists.com/ cheap auto insurance >:OOO http://www.63wall.net/auto_insurance_quotes auto insurance quotes 8))
+
Het examen zelf bestaat uit oefeningen op 4 punten en de theorie op 14 punten.  Dit jaar waren er 2 theorievragen. Het is duidelijk welke vragen professor Clays belangrijk vindt. De oefeningen zijn er zoals die in de oefenzittingen.  Hieronder zijn enkel theorievragen te vinden.  Professor Clays is een vriendelijk man. Blijft op het examen onder alle omstandigheden rustig en het lukt wel. Indien je de cursus goed geleerd hebt, mogen ook zijn bijvragen geen probleem vormen.  Belangrijk is wel een zo compleet mogelijke uitleg te geven.
 +
 
 +
==Examenvragen==
 +
Kijk zeker ook op toledo, er staan proefexamens en alle examenvragen die al een geweest zijn. Dan moet je er alleen nog uit filteren wat je niet moet kennen.
 +
===Examenvragen van de geografen van de afgelopen jaren (nuttig want evenveel studiepunten)===
 +
[[Media:Grondslagenvandechemie.pdf]]
 +
 
 +
===Donderdag 20 jan 2011 voormiddag===
 +
'''Theorie'''
 +
* Leg uit hoe de elektronenstructuur bepaald wordt voor diatomaire moleculen. Geef twee duidelijk verschillende voorbeelden. (7 pt.)
 +
 
 +
* Is er een verband tussen de zuurtegraad en de redoxpotentiaal ? Argumenteer waarom wel of niet, en geef voorbeelden van je stelling. (7 pt.)
 +
 
 +
'''Oefeningen'''
 +
* Oefening op buffers: We gebruiken een buffer met HCOOH en het zout NaHCOO. De concentratie van het zuur is 0.020 M in een oplossing van 400 ml. We willen een buffer maken voor pH = 3.9
 +
a) Hoeveel gram NaHCOO moeten we in onze oplossing doen om de gewenste pH te verkrijgen ?
 +
 
 +
b) We doen nu 50 ml 0.12 M KOH bij de oplossing. Wat is de uiteindelijke pH ?
 +
 
 +
* Galvanische cel: We hebben
 +
 
 +
<math>\left(Ni | Ni^{2+} (0.060M) || Cr_2O_7^{2-}(0.030M),Cr^{3+}(0.025M), pH=2 | Pt\right)</math>
 +
 
 +
Bereken de celpotentiaal.
 +
 
 +
===Maandag 17 jan 2011 voormiddag===
 +
'''Theorie'''
 +
* Hoe kan je de ligging van het evenwicht verschuiven naar de kant van de producten? Zijn er gevolgen voor de snelheid van de reactie? (8 pt.)
 +
 
 +
* Vergelijk de ideale gaswet met de van der Waalsvergelijking. Leg het verband uit tussen covolume en de cohesiedruk in BOD. (6 pt.)
 +
 
 +
'''Oefeningen'''
 +
* Geef de elementaire reacties van onderstaand redoxkoppel. Toon aan met berekeningen dat deze reactie aflopend is bij kamertemperatuur (25°C). (2,5 pt.)
 +
<math>BrO_{3(aq)}^- / BrO_{(aq)}^-</math>
 +
<math>H_3IO_{6(aq)}^{2-} / IO_{3(aq)}^-</math>
 +
 
 +
* Geef de Lewisstructuur, de hybridisatie, de geometrie en teken de ruimtelijke structuur van <math>SbCl_3</math>. Is dit molecule polair of apolair? (geef uitleg) (1,5 pt.)
 +
 
 +
===Dinsdag 28 jan 2010 voormiddag===
 +
'''Theorie'''
 +
* Wat bepaalt er of een element als mono-atomair of di-atomair molecule voorkomt? (6 pt.)
 +
 
 +
* Bespreek de dissociatie van een biprotisch zuur, vergelijk met de dissociatie van een monoprotisch zuur, en geef een voorbeeld. (8 pt.)
 +
 
 +
'''Oefeningen'''
 +
*Is deze reactie aflopend bij 500K? Toon aan met berekeningen.
 +
<math>H_{2(g)} + F{_2(g)} \rightarrow 2HF_{(g)}</math> (2,5 pt.)
 +
* Geef de Lewisstructuur, type hybridisatie van het centrale atoom en geometrie van <math>S0_3</math>. Maak ook een tekening van de atoomschikking. Is dit een polaire molecule? (1,5 pt.)
 +
 
 +
===Dinsdag 26 jan 2010 namiddag===
 +
'''Theorie'''
 +
* Hoe kan je de ligging van het evenwicht verschuiven naar de kant van de producten? Zijn er gevolgen voor de snelheid van de reactie?
 +
 
 +
* Wat kan je afleiden uit de plaats van een element in het periodiek susteem over zijn chemische eigenschappen?
 +
 
 +
'''Oefeningen'''
 +
*Gegeven <math>8,4.10^{-4} M</math> oplossing van het zuur HA.  Van dit zuur komt in de oplossing <math>9,2.10^{-3} %</math> dedeprotoneerd voor. Bereken de pH van de oplossing en de pKa van dit zwakke zuur.
 +
* Bereken de potentiaal van volgende galvanische cel:
 +
<math>(Cd|Cd^2+ (0,040M)||ClO_3^-(0,45M), HCl0_2(0,35M),pH=4|Pt)</math>
 +
 
 +
===Vrijdag 16 jan 2009 Voormiddag. (Vragen voor de cursus van 5 stptn)===
 +
'''Theorie'''
 +
* Wat kan de reactie snelheid allemaal beïnvloeden? En beïnvloeden deze parameters de evenwichts constantes?
 +
 
 +
* Waarom komen sommige elementen monoatomair en andere diatomair voor?
 +
 
 +
'''Oefeningen'''
 +
* Wat is het potentiaal verschil voor een galvanische cel (Ni Ni2+ en Cr2O7 2+, Cr3+ bij ph=2 en een Pt verbindingstuk)
 +
*bereken de roosterenergie van MgO. gebruik Cst v Madelung van NaCl (denk k) 1,75. Waarom mag dit?
 +
 
 +
===Di 13/01/2009 voormiddag===
 +
'''Theorie'''
 +
* Wat zegt de plaats van een element in het periodieke systeem der elementen over zijn chemische eigenschappen? (Best vermelden: metaal/niet metaal, oxidans/reductans, zuur/base, diagonaalrelaties/trapvorm, ionisatiepotentiaal ed...)
 +
* Wat is een katalysater? Hoe werkt deze juist? Geef een voorbeeld van een chemische reactie waar een katalysator gebruikt wordt. Geef het verband met de thermodynamica.
 +
 
 +
'''Oefeningen'''
 +
* Een oefening met buffers (juiste gegevens weet ik niet meer)
 +
* Grafisch bepalen van de activeringsenergie met behulp van 4 meetrestultaten (Temperatuur en snelheidsconstantes bij die temperatuur)
 +
 
 +
===Ma12/01/2009 namiddag===
 +
'''Theorie'''
 +
* Welke reacties halen een voordeel uit quenching?
 +
* Iets met diagonaalrelaties...
 +
 
 +
'''Oefeningen'''
 +
*Bepaal de Lewisstructuur, hybridisatie en geometrie van <math>SF_4</math>
 +
Is deze molecule polair of apolair. Verklaar
 +
*Geef de reductie vergelijking van de twee volgende halfreacties:
 +
<math>MnO_4^{-} / MnO_2</math>
 +
<math>SO_4^{-} / SO_3^{-}</math>
 +
Toon aan dat deze reactie volledig afgaat.
 +
 
 +
===Ma 12/01 voormiddag===
 +
* Welke reactie hebben baat bij een katalysator
 +
* Stel dat er op de valentieschil 10 ipv 8 elektronen zouden kunnen zitten, welke gevolgen zou dit hebben?
 +
 
 +
'''Oefeningen'''
 +
*Behaal pH en PKa van een zuur. Zelfde oefeningen als E.1 oef 3 b of c
 +
*Bepaal grafisch snelheidsconstante, halfwaardetijd en orde van de reactie. Je kreeg een tabel met gegevens.
 +
 
 +
=== vroegtijdig examen 2008-2009===
 +
 
 +
'''Theorie (op 16 punten blijkbaar) :'''
 +
 
 +
1) Geef de verschillende soorten van intermoleculaire krachten en hun gevolgen.  (/8)
 +
 
 +
2) Stel dat er op de valentieschil 10 ipv 8 elektronen zouden kunnen zitten, welke gevolgen zou dit hebben?  (/8)
 +
 
 +
''Dit is vooral spreken over het eerste deel vd cursus, de ionstralen, metalen en niet metalen, vorm van de tabel van mendeljev, MALCAO en de hybridisaties, het feit dat het belangrijkste atoom, het C atoom, dan eerder z'n elektronen zal afstaan ipv 4 bindingen aan te gaan''
 +
 
 +
Bijvraag : Hoe zou de wereld er dan uitzien
 +
 
 +
''Jah, als het C atoom geen 4 bindingen meer kan maken, moete ni ver nadenken ...
 +
''
 +
 
 +
'''Oefening (maar 2 puntjes) :'''
 +
 
 +
Geef de Ph van een bepaald M oplossing van waterstofperoxide, H2O2  (/2)
 +
 
 +
En ten slotte nog 2 punten op het practica examen
 +
 
 +
=== Eerste zit 2005 - 2006===
 +
'''Eerste Reeks'''
 +
 
 +
Welke chemische functies kan het cloride anion, het molecule ammoniak en water allemaal aannemen? Zijn deze dan zwak of sterk in hun functie?
 +
 
 +
'''Tweede Reeks'''
 +
 
 +
Bespreek het verband tussen (chemische) thermodynamica en (chemische) kinematica.
 +
[[Categorie:2bf]] [[Categorie:1bf]]
 +
 
 +
=== Eerste zit 2004 - 2005 ===
 +
# Is er een verband tussen redoxpotentiaal van een element en de plaats van het element in de tabel van Mendeljev?
 +
# Geef en bespreek de Vanderwaalsvergelijking.  Op blz 141 staan de Vanderwaalscoëfficiënten van een aantal stoffen.  Zoek de trends die erin te vinden zijn en bespreek die.

Versie van 25 mrt 2011 om 00:03

Inleiding

Dit vak wordt gegeven door professor Clays. Ten eerste zijn er practica op 2 punten. De laatste/voorlaatste week is er een schriftelijke test over de inhoud van de practica.

Het examen zelf bestaat uit oefeningen op 4 punten en de theorie op 14 punten. Dit jaar waren er 2 theorievragen. Het is duidelijk welke vragen professor Clays belangrijk vindt. De oefeningen zijn er zoals die in de oefenzittingen. Hieronder zijn enkel theorievragen te vinden. Professor Clays is een vriendelijk man. Blijft op het examen onder alle omstandigheden rustig en het lukt wel. Indien je de cursus goed geleerd hebt, mogen ook zijn bijvragen geen probleem vormen. Belangrijk is wel een zo compleet mogelijke uitleg te geven.

Examenvragen

Kijk zeker ook op toledo, er staan proefexamens en alle examenvragen die al een geweest zijn. Dan moet je er alleen nog uit filteren wat je niet moet kennen.

Examenvragen van de geografen van de afgelopen jaren (nuttig want evenveel studiepunten)

Media:Grondslagenvandechemie.pdf

Donderdag 20 jan 2011 voormiddag

Theorie

 • Leg uit hoe de elektronenstructuur bepaald wordt voor diatomaire moleculen. Geef twee duidelijk verschillende voorbeelden. (7 pt.)
 • Is er een verband tussen de zuurtegraad en de redoxpotentiaal ? Argumenteer waarom wel of niet, en geef voorbeelden van je stelling. (7 pt.)

Oefeningen

 • Oefening op buffers: We gebruiken een buffer met HCOOH en het zout NaHCOO. De concentratie van het zuur is 0.020 M in een oplossing van 400 ml. We willen een buffer maken voor pH = 3.9

a) Hoeveel gram NaHCOO moeten we in onze oplossing doen om de gewenste pH te verkrijgen ?

b) We doen nu 50 ml 0.12 M KOH bij de oplossing. Wat is de uiteindelijke pH ?

 • Galvanische cel: We hebben

Bereken de celpotentiaal.

Maandag 17 jan 2011 voormiddag

Theorie

 • Hoe kan je de ligging van het evenwicht verschuiven naar de kant van de producten? Zijn er gevolgen voor de snelheid van de reactie? (8 pt.)
 • Vergelijk de ideale gaswet met de van der Waalsvergelijking. Leg het verband uit tussen covolume en de cohesiedruk in BOD. (6 pt.)

Oefeningen

 • Geef de elementaire reacties van onderstaand redoxkoppel. Toon aan met berekeningen dat deze reactie aflopend is bij kamertemperatuur (25°C). (2,5 pt.)

 • Geef de Lewisstructuur, de hybridisatie, de geometrie en teken de ruimtelijke structuur van . Is dit molecule polair of apolair? (geef uitleg) (1,5 pt.)

Dinsdag 28 jan 2010 voormiddag

Theorie

 • Wat bepaalt er of een element als mono-atomair of di-atomair molecule voorkomt? (6 pt.)
 • Bespreek de dissociatie van een biprotisch zuur, vergelijk met de dissociatie van een monoprotisch zuur, en geef een voorbeeld. (8 pt.)

Oefeningen

 • Is deze reactie aflopend bij 500K? Toon aan met berekeningen.

(2,5 pt.)

 • Geef de Lewisstructuur, type hybridisatie van het centrale atoom en geometrie van . Maak ook een tekening van de atoomschikking. Is dit een polaire molecule? (1,5 pt.)

Dinsdag 26 jan 2010 namiddag

Theorie

 • Hoe kan je de ligging van het evenwicht verschuiven naar de kant van de producten? Zijn er gevolgen voor de snelheid van de reactie?
 • Wat kan je afleiden uit de plaats van een element in het periodiek susteem over zijn chemische eigenschappen?

Oefeningen

 • Gegeven oplossing van het zuur HA. Van dit zuur komt in de oplossing dedeprotoneerd voor. Bereken de pH van de oplossing en de pKa van dit zwakke zuur.
 • Bereken de potentiaal van volgende galvanische cel:

Vrijdag 16 jan 2009 Voormiddag. (Vragen voor de cursus van 5 stptn)

Theorie

 • Wat kan de reactie snelheid allemaal beïnvloeden? En beïnvloeden deze parameters de evenwichts constantes?
 • Waarom komen sommige elementen monoatomair en andere diatomair voor?

Oefeningen

 • Wat is het potentiaal verschil voor een galvanische cel (Ni Ni2+ en Cr2O7 2+, Cr3+ bij ph=2 en een Pt verbindingstuk)
 • bereken de roosterenergie van MgO. gebruik Cst v Madelung van NaCl (denk k) 1,75. Waarom mag dit?

Di 13/01/2009 voormiddag

Theorie

 • Wat zegt de plaats van een element in het periodieke systeem der elementen over zijn chemische eigenschappen? (Best vermelden: metaal/niet metaal, oxidans/reductans, zuur/base, diagonaalrelaties/trapvorm, ionisatiepotentiaal ed...)
 • Wat is een katalysater? Hoe werkt deze juist? Geef een voorbeeld van een chemische reactie waar een katalysator gebruikt wordt. Geef het verband met de thermodynamica.

Oefeningen

 • Een oefening met buffers (juiste gegevens weet ik niet meer)
 • Grafisch bepalen van de activeringsenergie met behulp van 4 meetrestultaten (Temperatuur en snelheidsconstantes bij die temperatuur)

Ma12/01/2009 namiddag

Theorie

 • Welke reacties halen een voordeel uit quenching?
 • Iets met diagonaalrelaties...

Oefeningen

 • Bepaal de Lewisstructuur, hybridisatie en geometrie van

Is deze molecule polair of apolair. Verklaar

 • Geef de reductie vergelijking van de twee volgende halfreacties:

Toon aan dat deze reactie volledig afgaat.

Ma 12/01 voormiddag

 • Welke reactie hebben baat bij een katalysator
 • Stel dat er op de valentieschil 10 ipv 8 elektronen zouden kunnen zitten, welke gevolgen zou dit hebben?

Oefeningen

 • Behaal pH en PKa van een zuur. Zelfde oefeningen als E.1 oef 3 b of c
 • Bepaal grafisch snelheidsconstante, halfwaardetijd en orde van de reactie. Je kreeg een tabel met gegevens.

vroegtijdig examen 2008-2009

Theorie (op 16 punten blijkbaar) :

1) Geef de verschillende soorten van intermoleculaire krachten en hun gevolgen. (/8)

2) Stel dat er op de valentieschil 10 ipv 8 elektronen zouden kunnen zitten, welke gevolgen zou dit hebben? (/8)

Dit is vooral spreken over het eerste deel vd cursus, de ionstralen, metalen en niet metalen, vorm van de tabel van mendeljev, MALCAO en de hybridisaties, het feit dat het belangrijkste atoom, het C atoom, dan eerder z'n elektronen zal afstaan ipv 4 bindingen aan te gaan

Bijvraag : Hoe zou de wereld er dan uitzien

Jah, als het C atoom geen 4 bindingen meer kan maken, moete ni ver nadenken ...

Oefening (maar 2 puntjes) :

Geef de Ph van een bepaald M oplossing van waterstofperoxide, H2O2 (/2)

En ten slotte nog 2 punten op het practica examen

Eerste zit 2005 - 2006

Eerste Reeks

Welke chemische functies kan het cloride anion, het molecule ammoniak en water allemaal aannemen? Zijn deze dan zwak of sterk in hun functie?

Tweede Reeks

Bespreek het verband tussen (chemische) thermodynamica en (chemische) kinematica.

Eerste zit 2004 - 2005

 1. Is er een verband tussen redoxpotentiaal van een element en de plaats van het element in de tabel van Mendeljev?
 2. Geef en bespreek de Vanderwaalsvergelijking. Op blz 141 staan de Vanderwaalscoëfficiënten van een aantal stoffen. Zoek de trends die erin te vinden zijn en bespreek die.