Initiatie tot Ondernemen: verschil tussen versies

Ga naar: navigatie, zoeken
Regel 43: Regel 43:
 
  * Bespreek het concept "sociaal ondernemerschap."
 
  * Bespreek het concept "sociaal ondernemerschap."
  
[[Categorie:2li]]
+
 
 
[[Categorie:mi]]
 
[[Categorie:mi]]

Versie van 17 jan 2009 om 23:34

Lijst met Examenvragen "Initiatie tot Ondernemen"

Prof. Dr. Ir. Koenraad Debackere K.U. Leuven Academiejaar 2001-2002

Hierna volgt een lijst met 15 vragen waaruit zal worden geput voor het examen. Om de leerstof beperkt te houden, wordt tevens verwezen naar de specifieke lessen (en de bijhorende transparanten en teksten) die moeten bestudeerd worden om de betreffende vragen te bantwoorden. Lessen, transparanten en teksten die NIET vermeld worden, hoeven dus NIET bestudeerd te worden voor het beantwoorden van de onderstaande vragen. Het examen bestaat uit TWEE toevallig gekozen vragen uit ondestaande lijst.

Vragen die betrekking hebben op de les van 9 oktober 2001 Stof: de transparanten van Prof. Tilleman

* Bespreek de voor- en nadelen van de verschillende juridische vennootschapsvormen besproken tijdens het college. Onder welke omstandigheden zou u meer in het bijzonder voor een BVBA structuur kiezen en niet voor een NV structuur?
* Bespreek de generische principes die de basis vormen van de juridische vennootschapsvormen? Met andere woorden, waarom is er nood aan dergelijke juridische structuren?

Vragen die betrekking hebben op de les van 16 oktober 2001 Stof: de transparanten van Prof. Debackere en het artikel van Churchill en Lewis uit Harvard Holland Review (De Vijf Groeistadia)

* Hoe evolueert de organisatiestructuur en het leiderschap van de onderneming in functie van haar groei?
* Bespreek vijf (door u vrij te kiezen) kritische succesfactoren bij ondernemingsgroei?

Vragen die betrekking hebben op de les van 6 november 2001 Stof: de transparanten en de tekst van Prof. Vanden Abeele

* Wat wordt verstaan onder "strategische" en "tactische" marketing in de onderneming? Bespreek en geef de voornaamste kenmerken van elk van deze beide aspecten van een marketingbeleid.
* Bespreek de specifieke kenmerken en aanpak van marketing in hoogtechnologische markten.

Vragen die betrekking hebben op de les van 13 november 2001 Stof: het artikel van Hamel en Prahalad, Strategische Intentie + de transparanten van Prof. Sleuwaegen besproken tijdens de les van 9 oktober 2001

* Strategische beslissingen hebben vaak een impact op de "grenzen" van de onderneming. In die optiek is het concept van "strategische intentie of stretch" belangrijk. Wat wordt met dit concept bedoeld. Geef tevens een voorbeeld van dergelijke intentie of stretch.

Vragen die betrekking hebben op de les van 27 november 2001 Stof: transparanten van Prof. Bouwen, De Persoon van de Ondernemer

* Wat wordt bedoeld wanneer men zegt dat de ondernemer een "netwerkbouwer" is? Leg uit en illustreer.

Vragen die betrekking hebben op de les van 4&18 december 2001 Stof: transparanten en teksten van Prof. Debackere voor die beide lessen + de transparanten van de les van 16 oktober door Prof. Debackere

* Wat zijn de verschillende bronnen van financiering waarop een ondernemer beroep kan doen? Voor welke fasen van de groei van de onderneming zijn welke bronnen het meest geschikt?
* Welke informatie verstrekt de balans van een onderneming? Wie heeft nood aan deze informatie? Waarom?
* Wat is het verband tussen de balans en de resultatenrekening van een onderneming? Waarom is de cash-flow hierin een belangrijk begrip? Wat moet de cash-flow mogelijk maken?
* Bespreek de voornaamste financiële ratio's.
* Wat is een liquiditeitsplanning? Waarom is die planning zo belangrijk als onderdeel van een ondernemingsplan?
* Wat wordt verstaan onder de kostprijs van een product? Bespreek enkele belangrijke methodes voor kostprijsbepaling.

Vragen die betrekking hebben op de les van 21 december 2001 Stof: transparanten Sociale Economie door vzw Velo

* Bespreek het concept "sociaal ondernemerschap."