Solid State Physics I

Ga naar: navigatie, zoeken

Algemeen

Dit vak wordt door professor Van Haesendonck gegeven aan de eerste master fysica. Dit jaar stonden er 5 punten op een presentatie over een gegeven onderwerp (er was keuze uit 3 onderwerpen: Kondo effect, Carbon Nanotubes, metaal-isolator overgang). Verder zijn er tot 3 bonuspunten te verdienen met een computationele oefening over bandstructuren.

Opmerking: de inhoud van dit vak kan volgend jaar wel eens anders zijn, dit jaar stonden op het programma: elektron-elektron interacties(Hartree Fock, screening en DFT), fononen in metalen, bandstructuren (theoretisch en experimenteel), neutronscattering en de inhoud van de presentaties van de andere studenten.

Examenvragen

Januari 2008

Tot in detail uit te werken:

  • Hoe houdt de benadering van Hartree en Fock rekening met de Coulomb-afstoting tussen de elektronen? Pas deze benadering toe om na te gaan hoe het gedrag van vrije elektronen beïnvloed wordt door de Coulomb-interactie. Wat leert deze benadering ons over de homogeniteit van de ladingsverdeling der elektronen? Is deze benadering praktisch bruikbaar om bij berekeningen van de bandstructuur de Coulombafstoting in rekening te brengen?
  • De Bloch benadering werkt goed voor de valentie-elektronen die slechts een kleine effectieve potentiaal voelen ten gevolge van de aanwezigheid van de ionen. Waarom is deze potentiaal inderdaad klein voor de valentie-elektronen? Hoe kan men dit meer formeeel incorporeren in de berekeningen van de bandstructuur? Hoe wordt de effectieve potentiaal dan bepaald?

Enkel schematisch uit te werken, een gedetailleerde bespreking volgt op het mondeling.

  • Hoe kan men de schalingstheorie voor de metaal-isolator overgang experimenteel verifiëren?
  • Hoe ontstaat bij het Kondo effect een niet magnetische toestand bij voldoende lage temperatuur? Hoe kan men door gebruik te maken van quantum dots de overgangstemperatuur naar deze niet magnetische toestand controleren?
  • Waarom krijgt de studie van de elektronische structuur van koolstof nanobuizen en van grafeen zo veel aandacht?