Geschiedenis van de wiskunde

Ga naar: navigatie, zoeken

Samenvattingen

1) Tijdlijn (2020)

Klik hier om de samenvattingen te bekijken

Informatie over het examen

Dit vak wordt gedoceerd in de master wiskunde en is een van de brugvakken van de SLO. Het wordt gedoceerd door Geert van Paemel.

Examenvragen

Examens juni 2020 (Corona editie)

Het examen bestond uit twee vragen. Enkele van deze vragen waren:

1) Bespreek de algebraïsering van de wiskunde in de 17e eeuw.

2) De introductie van transfiniete getallen door Cantor in de 19e eeuw leidde tot de vraag 'Wat is wiskunde?'. Bespreek de (3) pogingen om deze vraag te beantwoorden.

3) Leg uit hoe de paraboolkwadratuur niet past in de klassieke Griekse visie

4) Leg kritiek op wiskunde van de 18de eeuw uit.

Examens juni 2019

Examen 25 juni 2019 9u00

1) Vergelijk het Platonische ideaal van de wiskunde met Archimedes

2) Waarom werd in de achttiende eeuw de wiskunde als redelijke manier van denken in vraag gesteld

3) Wat is het verband tussen het intuitionisme en de evolutie van de wiskunde in de negentiende eeuw

Examens juni 2018

1) Wat is het Griekse mirakel? Geef verklaringen.

2) Wat zijn de kenmerken van de achttiende eeuw?

3) Welke invloed had het Erlangenprogram op de wiskunde?

4) Illustreer de algebraisering van de wiskunde met het werk van Descartes

5) Wat werd bedoeld met het ongenoegen rond pathologische functies

6) Bespreek de impact van Plato op de wiskunde + geef een voorbeeld van een niet-Platonische invloed

Examen juni 2013

1. De traditie van de Griekse wiskunde wordt vooral gesymboliseerd door het werk van Euclides en Archimedes. Toch hebben beide wiskundigen heel verschillende kenmerken. Leg uit en illustreer met voorbeelden.

2. Wat wordt bedoeld met de algebraisering van de meetkunde? Situeer dit proces in de geschiedenis.

3. Hoe gaf het werk van Georg Cantor aanleiding tot een debat over de grondslagen van de wiskunde?

Examen juni 2012

1) In de 'Methode' schreef Archimedes hoe hij wiskundige problemen aanpakte. Wat zegt deze methode over de wiskunde in de Griekse oudheid?

2) Wat is het belang van de 'Ars Magna' van Cardano?

3) Wat is intuïtionisme?


Het essay over de culturele lading van wiskunde telde als vierde vraag.

Examen juni 2006

1) Bespreek de wiskundige aanpak van Archimedes in vergelijking met de traditionele normen van de Griekse wiskunde.

2) Bespreek de betekenis van de Arabische wiskundigen in de geschiedenis van de Westerse wiskunde.

3) Hoe trachtten de wiskundige voor Cauchy het gebruik van infinitesimaal kleine grootheden te verantwoorden?

4) Beschrijf de controverse tussen logicisten en intuïtionisten in het grondslagendebat aan het begin van de twintigste eeuw.

Examen 12 juni 2007

1) Bespreek de verschillen tussen Descartes' Gëometrie en de Griekse wiskunde

2) Wat bedoelde men in de 19e eeuw met "pathologische wiskunde"

3) Wat is "intuïtionisme" ?

Het werkje over een kwadratuur van de cirkel uit de 19e eeuw telde mee als vierde vraag. Enkel de 1e vraag werd mondeling overlopen, omdat er meer studenten waren dan hij had verwacht.

Examen 22 juni 2007

1) Bespreek het werk van Eudoxus.

2) Bespreek het werk van Newton.

3) Bespreek het ontstaan van de niet-Euclidische meetkunde.