Natuurfilosofie

Ga naar: navigatie, zoeken

Samenvattingen

Klik hier om de samenvattingen te bekijken

Examenvragen

Horsten:

1) Je krijgt een citaat dat je moet situeren en uitleggen, wij hadden Leibniz (ging over debat met Newton), de anderen hadden iets over Poincaré.

2) We kregen de hele uitleg over de paradox van schuur en stok (bijz relativiteitstheorie), we moesten uitleggen waarom het een paradox is. De 2e groep moest het verschil tussen Descartes en Galilei uitleggen zowel op vlak van natuurkunde als filo.

1) Tekst bespreken over relat en relationisme

2) Bespreek de opvatting van Faraday over het veldbegrip en de invloed ervan op de opvattingen over het begrip 'materie'.

Maes:

1) een tekstje dat je kritisch moet bekijken. Ons tekstje ging over een experiment waarbij telkens 30 mensen van eenzelfde beroep naar hun verjaardag werd gevraagd. Bij de 60 ondervragingen bleek dat bij 42 groepen er minstens 2 mensen op de dezelfde dag verjaren.

2) Waarom was de overgang van klassieke natuurkunde naar kwantummech nodig? Geef voorbeelden, personen en data indien mogelijk.

3) Je krijgt terplaatse nog enkele kleine vraagjes, bv. hoeveel tijd is er tussen de getijden? Hoe heet je de methode van het bijzondere naar het algemene?

1) Tekstje over collectieve fenomenen. Bespreek kritisch en expliciteer een aantal mogelijke verwarringen.


2) Beantwoord één van de twee volgende vragen:

  • Wat zou een reductionistische opvatting ivm het probleem van bewustzijn inhouden?
  • Waarom kunnen we 'irreversibiliteit' als emergent omschrijven?