Onderwijs, opvoeding en samenleving

Ga naar: navigatie, zoeken

Samenvattingen

Klik hier om de samenvattingen te bekijken

Informatie over het examen

Het vak "Onderwijs, opvoeding en samenleving" is verplicht voor alle studenten van de SLO's en dus ook voor veel studenten in de master met optie onderwijs. Het wordt meestal 4 keer per jaar gegeven: twee keer in het eerste semester en twee keer in het tweede semester, telkens door Maarten Simons.

Het vak wordt jaarlijks aangepast aan de actuele context, het kan dus zijn dat sommige examenvragen van jaar x niet meer van toepassing zijn in jaar y.

Examenvragen

examen januari 2010

Vraag 1

Er is veel aandacht voor informatierijke omgevingen. Bespreek de beleidsinitiatieven met betrekking tot het creëren van informatierijke omgevingen en interpreteer deze op basis van het kader (neoliberalisme, sociaal-democratie, economisme) aangereikt door Wielemans. Geef een interpretatie op basis van een heldere argumentatie en onderbouw je interpretatie aan de hand van een toelichting bij wat informatierijke omgevingen beogen.

Vraag 2

Minister van Onderwijs Pascal Smet wil een taaltest invoeren op de leeftijd van 6 jaar. Beoordeel dit initiatief met behulp van figuur 2 uit de tekst van Hirtt, Nicaise en De Zutter. Geef aan waarom het een goed initiatief is, waarom het een slecht initiatief is en waarom het slechts een gedeeltelijke oplossing is. Je mag ook nog andere gegevens aanhalen.

Stelling 1

Geef je genuanceerde en beargumenteerde eigen mening over de volgende stelling: "In Vlaanderen is er een verband tussen de grondwettelijke vrijheid van onderwijs (passief en actief) en de onderwijsongelijkheid. Als er al aandacht is voor de onderwijsongelijkheid, dan is die vooral meritocratisch geïnspireerd. Als we de ongelijkheid willen veranderen, dan moeten we de vrijheid van onderwijs inperken en durven kiezen voor een andere benadering van ongelijkheid."

Stelling 2

Geef je genuanceerde en beargumenteerde eigen mening over de volgende stelling: "In het onderwijs moeten we dringend sturen op een grotere deskundigheid van de leerkracht. Men gaat er nog teveel vanuit dat de leerkracht een liefde voor het vak heeft een daardoor voldoende goed onderwijs levert. We moeten de school bekijken zoals andere organisaties: we moeten amateurisme vervangen door deskundigheid en de school afrekenen op geleverde prestaties.