Radiobiologie

Ga naar: navigatie, zoeken

Samenvattingen

Klik hier om de samenvattingen te bekijken

Informatie over het vak/examen

Vak gegeven in de ManaMa Medische stralingsfysica. Het vak bestaat uit een lessenreeks van 6 lessen gegeven door 5 professoren van de afdeling radiotherapie-oncologie en nucleaire geneeskunde. Het examen bestaat uit een schriftelijk multiple choice (met giscorrectie) gedeelte van 20 vragen waarvoor er 15 minuten tijd is voorzien. Nadien is er een mondeling deel bij één professor bestaande uit twee vragen zonder voorbereidingstijd.

Het gebruikte (en aangeraden!) handboek is: Basic Clinical Radiobiology 4th edition door Michael Joiner en Albert van der Kogel.

(update 8/1/2016)

Examenvragen

Tot academiejaar 2009-2010 werd het vak door een andere prof gegeven. De examenvragen zijn dus niet meer relevant voor het huidige examen.

vrijdag 18 december 2020

Mondeling 1. Leg de Survival Fraction curve uit. Bijvragen over het effect van oxygen (OER), alpha-beta betkenis, notie hebben van welk soort weefsels lage/hoge alpha/betas hebben.

2. Drie van de vijf generatoren kunnen door een panne niet gebruikt worden. Welke patiënten stuur je naar huis en waarom?

Schriftelijk Samenraapsel van een hoop multiple choice vragen van andere jaren. Er waren ook 2 vraagjes waar kleine berekeningen (isoeffect) voor nodig waren.

vrijdag 6 januari 2017

Mondeling

1. Leg Hypoxy uit. Bijvragen: Wat is de OER? Met welke R van de Radiologie heeft dit te maken, en leg uit.

2. Drie van de vijf generatoren kunnen door een panne niet gebruikt worden. Welke patiënten stuur je naar huis en waarom?

Multiple choice

Er waren in totaal 20 meerkeuzevragen. Er waren in dit examen geen vragen over het berekenen van de isoeffect dosis.

1. Wat is de \alpha/\beta waarde van de spinal cord? Andwoorden lagen tussen 2.5 en 10

2. Hoeveel clonogene cellen zitten er in één gram kanker? a) Duizend b) miljoen c) miljard d) biljoen

3. Wat de halfwaarde hersteltijd van DNA in normaal weefsel? a) 15-30 min b) 0.5-1.5 h c) 2-3 h d) > 3 h

4. Welk van deze organen heeft een \alpha/\beta van waarde 10?

5. Met welke organen werkt het immunogeen cemutab? a) hoofd en nek b) lever c) nieren d) ?

6. Om hypoxy in het bloed op te lossen kan welk van de volgende middelen gebruitkt worden? a) EPO b) bloedtransfusie c) nitroimitazol d) ?

7. Stellingen over herbestraling.

8. Stellingen over fractionating effect.

9. Stellingen over het volume effect.

10. Stellingen over functionele eenheden.

11. Stellingen over threatment time.

12. Welk van de volgende verschijnselen is een veelvoorkomend vroege reactie op stralingstherapie? a) longfibrose b) orale mucositis c) ? d) ?

13. Door onverwachte omstandigheden wordt de behandeling met een aantal dagen verlengd. Hoeveel van de geleverde dosis verliest men, door een extra dag tussen de sessies te plaatsen? a) 0.06 Gy b) 0.6 Gy c) 1.3 Gy d) 3 Gy

vrijdag 8 december 2016

Mondeling:

- Teken de TCP en NTCP curve. Uitleg geven omtrent therapeutisch venster. Hoe kan het therapeutisch venster vergroot worden door enkel het fractionatieschema aan te passen? Zowel verplaatsen van NTCP naar hogere dosis en TCP naar lagere dosis.

- Van de vijf lineaire versnellers werken er slechts twee. Welke patiënten behandel je en welke stuur je naar huis? (vraag wordt vermeld tijdens de eerste les inclusief het antwoord)

Multiple choice:

Exacte formulering weet ik niet meer. Wel waren de vragen vrij weefsel/orgaan-specifiek, worden er alfa/beta waarden van vroeg- en laattijdig reagerende weefsels gevraagd, voor welk type behandeling/tumor randomized trials een stijging in TCP van een sensitizer hebben waargenomen (bv. Cetuximab), hoeveel clonogene cellen een tumor van 1g bevat, welke van de vier gegeven aandoening typische acute reacties zijn van irradiatie, welke van de vier statements omtrent het volume/oxygen/doserate effect waar is, ... .

vrijdag 23 december 2011

1. wat is waar? a) stelling: S factor is conversiefactor van activiteit in ene orgaan naar dosis in andere orgaan b) stelling weighting factor van alpha is zelfde als factor van elektronen. c) stelling: ? d) stelling: 1Gy warmt water op met 2 graden. e) stelling: Het is moeilijk dosis te bepalen in een ver orgaan van de bron.

2.?

3. Welke heeft geen invloed op normale weefsels? a) repopulatie b) repair c) redistributie d) reoxygenatie

4. waar is repair het belangrijkste? a,b,d) andere die te maken heeft met mismatch of nucleotide verwissling enzo van die dingen... c) dubbelestrengsbreuk

5. Wat is juist? a) ? b) stelling: ? c) stelling: Reoxygentatie via ...-receptor d) stelling: 177 Lu is beste voor grote tumoren e) ?

6. Welke fase is meeste radioresistent a) G1 b) G2 c) M d) early S e) late S

7. Wat is de latentietijd van mucosal regeneration? a,b,c,d? ?

8. Wat is fout? a) Een DR van ... is LDR b) CTU maakt gebruik van stepping motor ding c) DR van ... is HDR d) LDR leidt tot incomplete repair e) PDR belangrijkste factor is pulsgrootte

9. ?

10. Wat is waar? a) alpha/ beta is unitless b) stelling: ik denk dat het was: beta geeft de exponentiele verband weer ofzoiets c) ?

11. Welke alpha beta heeft mucosal...? a,b,c,d? ... Gy

12.?

13. DVH - wat is waar? Iets over: a) Iets van het hoekje b) c) underdose d) retreatment hogere D nodig

14. d=2Gy, SF vermindert dan met 50%, elke 3 dagen verdubbelt DR van weefsel (ofzoiets), wat na 12 dagen? Zou met EQDT=EQDt -(T-t)Dprolif zijn, maar ik weet het niet antwoord: 10 Gy

15. Welke weefsel geeft snelste respons op 5-8Gy? tussen a, b, c en d stond: huid en beenmerg.

16. ?

17. ?

18. d1 = 3 Gy, d2 = 2 Gy, D=60Gy, alpha/beta=3 Gy -> Hoeveel D2

19. Bij welk weefsel hoort alpha/beta van 1-2 Gy? a,b,c,d? allemaal dingen die ik niet kende (gastroblastoma, prostaat..., en twee dingen waar ik helemaal niets van kon maken)

20. ?

woensdag 5 januari 2009

  • Bespreek het CNS-syndroom.
  • Leg de schouder uit bij overlevingscurven.