Technologie en Technieken in de radiotherapie

Ga naar: navigatie, zoeken

Samenvattingen

Klik hier om de samenvattingen te bekijken

Informatie over het examen

Vak gedoceerd aan de MaNaMa Medische stralingsfysica. Studenten Master Kernfysica kunnen dit vak ook opnemen in hun masteropleiding. De exacte formulatie van de vragen weet ik niet meer, maar hier toch een poging :-).

Sinds het academiejaar 2014-15 wordt het vak gedoceerd door prof. Tom Depuydt. De examenvragen van daarvoor zijn dus niet meer relevant voor de huidige examens.

Examenvragen

woensdag 20 januari 2016

1. Electron depth curve (gegeven) uitleggen.

2. Kerma uitleggen aan de hand vande figuur erbij.

3. Large en Bragg Gray cavity tekening en formule gegeven. Welke horen bij elkaar en leg uit.

4. Teken de head (alles na de linac) van een bestralingstoestel en leg componenten uit.

5. Wat doet de afterloader bij brachytherapie

6. Calibratieformulier (gegeven) uitleggen.

vrijdag 9 januari 2009

Je mocht van de geladen deeltjes 1 vraag laten vallen (buiten de oefening), van de dosimetrie 2.

Geladen deeltjes

 • Bespreken van hoe de afleiding van de Mass Stopping Power formule gebeurt. Welke aannames, welke afhankelijkheden in de uiteindelijke formule.
 • Leg volgende begrippen uit in 1 zin:
  • Bragg peakk
  • CSDA range
  • Projected range
  • Radiation length
 • Oefening over dosisbereking van protonen in een dikke en dunne film (waarden weet ik niet meer exact). Wat verandert er als het alphadeeltjes zijn?
 • Stelling: elektronen gaan veel dieper in materiaal dan alpha deeltjes zijn omdat ze kleiner en lichter zijn. Juist of fout? Becommentarieer.

Dosimetrie

 • Invloed van omgeving op ionisaties.
  • Waarom is het van belang de omgevingscondities te kennen?
  • Hoe verandert de meetwaarde als de druk stijgt?
  • Hoe verandert de meetwaarde als de temperatuur stijgt?
  • Eenheden van druk en temperatuur in dosimetrie?
 • Verandering van monoenergetische bundel van elektronen bespreken. Waarom is dit van belang?
 • CPE uitleggen + waarvoor is het nodig?
 • iets over een vergelijk van 2 protocolen (deze had ik geschrapt :-) )
 • nog iets over protocolen (ook geschrapt)
 • Leg de problemen/aandachtspunten uit bij dosisberekening in een longequivalent materiaal met lage dichtheid.


Vrijdag 27 januari 2011

 • Leg in grote lijnen uit hoe je een afleiding kan maken voor de formule van de stopping power en welke benaderingen je daarvoor doet. Leg uit welke factoren de stopping power beinvloeden. (8pt!)
 • Leg in 1 zin uit: csda range, range, geprojecteerde range, bragg piek, radiatielengte (telkens 1pt!)
 • Berekening. Gegeven: Al pt = 0.3 g/cm², aantal protonen 10^9/cm², energie protonen 3MeV. Hoeveel is de dosis. (6pt!)

Antwoord: Hier moet je eerst range bepalen van protonen die veel kleiner is als pt zodat die er zelfs niet door geraakt dus deltaT=3MeV en dan gewoon invullen in formule van dosis in dikke folie voor zware geladen deeltjes. hier zijn geen tabellen gegeven.

 • Berekening: Elektronen met een energie van 30MeV moeten volledig gestopt worden door een loden plaatje. Bepaal de minimale dikte die het loden plaatje moet hebben om alle elektronen tegen te houden. (7pt!)

Antwoord: Ik heb de range opgezocht van elektronen in lood in een tabel. Dit was dan pt'. We weten dat pt'=(1+y)pt. En dan dus die omgekeerde berekening pt/X en die grafiek om daar de waarden uit te gaan zoeken. De minimale dikte is dan pt.

 • Bewijs: Als CPE geldt dan geldt D = Kc (?pt)
 • Leg uit hoe een mono-energetisch spectrum verandert als het door een medium gaat en waarom dit van belang is in de dosimetrie.(geen pt :-) !)
 • Waarom moeten we calibreren voor omgevingscondities? Hoe beïnvloedt de meting als de tempertatuur stijgt en hoe als de druk stijgt? Welke een heden gebruiken we en waarom? (3pt, maar er was iets mis in de verdeling ervan)
 • Wat zijn de aannames van de verschillende caviteitstheoriën: Bragg-Gray, Spencer-Attix en Burlin? (3pt!)
 • Hoe kan men een hoge energie fotonen bron calibreren? (3pt)
 • Waarom is in ene protocol TG51 (ofzoiets) de diepte gedefiniëerd en in andere (NCSD) niet? (2pt!)
 • We moeten de huiddosis bepalen van een ding waarbij 6MeV bundel vermindert wordt tot 4.5MeV met plexiglas. Daarna moet het nog gecalibreerd worden. Welk protocol gebruik je hiervoor en waarom? Hoe ga je dat doen? (4pt)


Donderdag 2 februari 2012

Examen zeer gelijkaardig aan dat van 27 januari 2012.

Nog een oefening ongeveer als volgt:

Kleine caviteit met koperen wand. Gegeven was de gecollecteerde lading Q = 7e-10 C (als ik het mij goed herinner..weet de exponent niet meer exact). Dichtheid van de lucht in de caviteit gegeven 0,001293 g/cm³.Volume van de caviteit 0,1 cm³. Gevraagd was de gemiddelde dosis in de caviteit (resultaat was iets van 0,18 Gy van ordegrootte). Gevraagd was ook wat de dosis in de wand te berekenen met de B-G theorie bij een gegeven energie T van 450 keV. De mass collisional stopping powers bij die T waren gegeven (er stond niet bij welke stopping power van welk materiaal was ! Moest je zelf beredeneren). Ene gegeven stopping power was iets à la 1,8 MeV*cm²/g (was de lucht) en het andere was iets à la 1,4 (koper). Resultaat was iets van 0,14 Gy. Gevraagd was ook om de fout te berekenen die men maakt als de energie 650 keV blijkt te zijn in plaats van 450 keV. Opnieuw 2 stopping powers gegeven bij die T (opnieuw niet gezegd welk van wat was). Stopping powers waren nu iets van 1,7 resp 1,2 ofzo. De fout bleek verwaarloosbaar te zijn (0,01% percent ofzo had ik).