Wijsbegeerte

Ga naar: navigatie, zoeken

Wijsbegeerte voor Informatica

Dit vak wordt gegeven door onze geliefde Jan Heyley Dit vak wordt voor Informatica samen gegeven met Geologie,Geografie,chemie,biologie en biotechnologie. Hierbij wordt een tussentijdse test gegeven dat voor 3/20 van de totale punten staat en deze test gaat enkel over zinslogica. Informatica heeft andere wijsbegeerte dan Wiskunde/Fysica.

Samenvatting

Antwoorden voor de module "Limieten van de berekenbaarheid"(opgesteld in 2018. LaTeX-bronbestand hier.)(Enkel voor informatica)

Examen Vragen

Voorbeeld Toets

1. Gebruik de waarheidstafelmethode om te bepalen of de onderstaande zin een logische waarheid is. ((P ? ¬P) ? (P ? Q)) De bovenstaande zin is een logische waarheid / geen logische waarheid (schrappen wat niet past). Motiveer aan de hand van de waarheidstafelmethode

2. Gebruik de waarheidstafelmethode om te bepalen of de onderstaande verzameling consistent is. (¬P ? ¬Q) ; ¬R; (P ? ¬R) De bovenstaande verzameling is consistent / inconsistent (schrappen wat niet past). Motiveer aan de hand van de waarheidstafelmethode.

3. Gebruik de waarheidstafelmethode om te bepalen of het onderstaande argument geldig is. (P ? ¬Q) ; (P ? Q) ? Q Het bovenstaande argument is geldig / ongeldig (schrappen wat niet past). Motiveer aan de hand van de waarheidstafelmethode.

Oplossingen oefeningen

Wijsbegeerte voor Wiskunde/Fysica

Dit vak is volledig hervormd in 2017, dus de oude vragen zijn niet meer relevant.

Dit vak is anders voor Wiskunde/Fysica dan het vak wijsbegeerte voor informatica. Hier zouden dus best aparte pagina's voor gemaakt worden.

Samenvattingen

Een beknopte samenvatting.(Niet meer van toepassing op huidige cursus 2017-2018.)

Examenvragen

Academiejaar 2019_2020

September 2020

Examen januari 2020

Januari 2020

Examen januari 2020

Academiejaar 2018-2019

Januari 2019

Examen januari 2018-2019

Academiejaar 2017-2018

Augustus 2018

Examen augustus 2017-2018

Academiejaar 2016-2017

Juni 2017

  1. Pythagoras en Descartes hadden een gemeenschappelijke opvatting. Wat was het effect hiervan op de moderne natuurwetenschap?
  2. Er was een experiment waaruit bleek dat een neutrino sneller dan het licht bewoog. Uiteindelijk bleek dat er een kabel fout zat. Beschrijf dit probleem in verband met het Quine-Duhem probleem.
  3. Volgens Ruse mag een wetenschappelijke theorie niet enkel uit 'ceteris paribus'-wetten bestaan. Verklaar.
  4. Bayesiaanse confirmatietheorie en de schijf van Poincaré.
  5. Leg het probleem van symmetrie uit en hoe Humes dit oplost. (Causaliteit)
  6. Kies een van de vragen betreffende de modules op toledo. (vragen letterlijk gegeven)