Commutative Algebra: verschil tussen versies

Ga naar: navigatie, zoeken
(Examen januari 2011)
Regel 1: Regel 1:
Dit mastervak wordt gegeven door Professor Veys.  Merk op dat hij enkel waar/niet-waar vraagjes stelt die waar zijn.
+
Dit mastervak wordt gegeven door Professor Veys.  Merk op dat hij enkel waar/niet-waar vraagjes stelt die waar zijn. Buiten dan in januari 2012 waar er een eenvoudig tegenvoorbeeld was.  
  
 
== Examen januari 2011 ==
 
== Examen januari 2011 ==

Versie van 19 jan 2012 om 11:33

Dit mastervak wordt gegeven door Professor Veys. Merk op dat hij enkel waar/niet-waar vraagjes stelt die waar zijn. Buiten dan in januari 2012 waar er een eenvoudig tegenvoorbeeld was.

Examen januari 2011

Media:ExamenModulen2011.pdf

Achteraf bleek dat oefening 4 verkeerd geformuleerd was, en werd deze vraag geschrapt.

Examen 12 januari 2010

Theorie

 • Uitleg geven over de structuurstelling (stelling 3 op blz 35).
 • Waar of niet waar: elke inverteerbare matrix over een euclidisch domein R is het product van elementaire matrices over R. Bewijs of geef een tegenvoorbeeld.
 • Toon aan dat een pullback "uniek" is.
 • De constructie van het morfisme uitleggen (blz stelling 5.3.2 van deel 3). Deze vraag was zonder voorbereiding.

Oefeningen

Opgave 1

Bewijs of geef een tegenvoorbeeld: Zij R een ring en M een module over R. Als M wordt voortgebracht door en M is torsieloos, dan is M vrij.

Opgave 2

Berekening van een Jordanvorm en de rationale kanonieke vorm van een matrix.

Opgave 3

Definieer de categorie als volgt: De objecten van zijn eindige verzamelingen en de morfismen zijn bijecties hiertussen. Zij een object in . We noteren met de verzameling van permutaties van en met de verzameling van orderelaties. Merk op dat je een orderelatie kunt noteren als waarbij en een opsomming is van de elementen van

 1. Definieer op logische wijze functoren, Ord en Sym, van naar Set
 2. Toon aan dat voor elke
 3. Toon aan dat er geen natuurlijke transformatie bestaat van Sym naar Ord (Hint: Beschouw in voor een zekere verzameling X en bekijk dan ).

Opgave 4

Zij R een ring. Definieer dan de ring . Beschouw het ideaal van S. Toon aan dat I (gezien als S-module) projectief is maar niet vrij.

Opgave 5

Neem R een ring, M en N modulen over R. Neem een element zodat x geen nuldeler is over M. Dit wil zeggen dat als dan m=0. Veronderstel ook dat x in de annihilator van N zit.

 1. Toon aan dat Hom(N,M)=0.
 2. Bewijs dat . Hint: gebruik het feit dat x geen nuldeler is en vertaal dit naar een korte exacte rij.

Examen 13 januari 2008

Theorie

 • Bewijs van stelling 5 op pagina 29-32 van deel 1, met veel bijvragen. De eerste bijvraag was op voorhand gegeven: leg kort het basisidee van het bewijs uit.
 • Bewijs dat een product van twee objecten in een willekeurige categorie 'uniek' is (en leg uit wat deze uniciteit betekent).
 • Bewijs van stelling 5.5.2 ter plekke maken (zonder uniciteit, alleen het ketenmorfisme construeren). Je mag alleen het diagramma meebrengen. Uiteraard met een hele hoop bijvragen.
 • Een extra (onvoorbereide) vraag over tensorproducten: met welke bekende ring is isomorf? En hoe zou je beginnen met dit te bewijzen

Oefeningen

Opgave 1

Waar of niet waar? Licht je antwoord toe:

 • Zij k een veld. Een eindig voortgebrachte module over k[X] die een eindige dimensie heeft als vectorruimte over k is een torsiemodule. (Zoiets?)
 • Laat R een ring zijn en een kort exact rijtje. Als N en N' eindig voortgebracht worden, dan wordt ook M eindig voortgebracht.

Opgave 2

Zij A een abelse groep met voortbrengers en B een deelgroep voortgebracht door , en . Schrijf in cyclische deelmodulen (primaire ontbinding) en geef de voortbrengers.

Opgave 3

Zij een willekeurige categorie en zij twee morfismen in die categorie. De gelijkmaker van f en g is een morfisme zodat en voor elke andere gelijkmaker bestaat er een uniek morfisme zodat .

 • Toon aan dat de gelijkmaker een monomorfisme is.
 • Wat is de gelijkmaker van f en g in de categorie van de Abelse groepen?
 • Definieer de duale notie 'cogelijkmaker' in een willekeurige categorie.
 • Wat is de cogelijkmaker van f en g in de categorie van de Abelse groepen?

Opgave 4

Zij R een ring. Beschouw het volgende diagramma, waarin de rijen exact zijn en projectief. ExamenvraagModulen.png

 • Toon aan dat er een homomorfisme bestaat zodat
 • Toon aan dat er een homomorfisme bestaat zodat
 • Zij . Toon aan dat
 • Toon aan dat

Examen 4 september 2008

Theorie

 • Bewijs van stelling 2 op pagina 40 van deel 1, met een hoop bijvragen.
 • Vanalles met nulmorfismen.
 • Bewijs dat een functor met een linksadjuncte pullbacks bewaart.
 • Een diagram chase ("the five lemma"), ter plaatse uit te voeren.

Oefeningen

Opgave 1

Waar of fout? Argumenteer.

 • Een projectieve, eindig voortgebrachte module over is vrij.
 • De kern en het beeld van een R-module homomorfisme (met R een commutatieve ring) van een Noetherse R-module naar een willekeurige R-module zijn beide opnieuw Noetherse R-modulen.

Opgave 2

Zij een priemgetal. Elk rationaal getal kan uniek worden geschreven als , met geheel, onderling ondeelbaar en niet deelbaar door . We schrijven . Stel .

 • Bewijs dat een deelring is van .
 • Bewijs dat een Euclidisch domein is t.o.v. .
 • Zij een eindig voortgebrachte -module. Bewijs dat er een bestaat zodat een vrije -module is.

Opgave 3

Invariante factoren van , met een gegeven 3 x 3 - matrix, en Jordan normaalvorm van .

Opgave 4

Een vreselijk lange en nogal moeilijke opgave over de link tussen nuldelers in een commutatieve ring en lange exacte cohomologierijen... Ik ben niet helemaal zeker dat ik alles juist formuleer maar ik doe mijn best. Zij een commutatieve ring en zij . In deze opgave zullen we bekijken als nuldeler (tegen alle conventies in).

 • Bekijk het complex gegeven door met niet-triviale afbeelding . Bewijs dat als en slechts als geen nuldeler is in .
 • Bekijk het complex gegeven door met niet-triviale afbeeldingen en . Toon aan dat dit inderdaad een complex is en bewijs dat, als geen nuldeler is, geen nuldeler is in als en slechts als .
 • Zij het complex dat je bekomt door één plaats naar rechts te verschuiven. Bewijs dat er een exacte rij bestaat van complexen, bepaal de geassocieerde lange cohomologierij van je exacte rij en bereken expliciet de connecterende homomorfismen.
 • Stel nu dat een lokale ring is met maximaal ideaal . Stel dat en dat . Bewijs dan dat geen nuldeler is in . Je kan hiervoor het lemma van Nakayama gebruiken.