Wetenschap van de Kosmos

Ga naar: navigatie, zoeken


Info

De cursus is nieuw sinds academiejaar 2005-2006. Prof. Waelkens stelt drie vragen: één overzichtsvraag, een gedetailleerdere vraag, en een derde vraag waarbij je drie termen kort moet uitleggen. Daarnaast stelt hij tijdens het mondelinge deel enkele kleine bijvragen die meetellen voor de overblijvende punten. Hij heeft de neiging detailvraagjes bij te stellen bij sommige open vragen.

Examens

2011 17 juni (voormiddag)

 • Hoe bepalen we de afstand in het heelal, van dicht bij de zon tot diep in de kosmos?
 • Wat is de oerknal? Wat weten we hierover? (Hij bedoelde dus vooral 'bespreek de 4 pijlers van de oerknaltheorie')
 • Bespreek kort:
  • rode reuzen
  • witte dwergen
  • bruine dwergen

2011 10 juni (namiddag)

 • Bespreek het ontstaan van de elementen doorheen kosmische geschiedenis.
 • Hoe vindt men exoplaneten? Wat vindt men? Wat verwacht je in de toekomst.
 • Leg kort uit:
  • Wet van Hubble
  • Cepheïde
  • supernova

2010 16 juni (namiddag)

 • Hoe vindt men exoplaneten? Wat vindt men? Wat verwacht je in de toekomst.
 • Geef 3 voorbeelden van belangrijke inzichten of grootheden waarvoor afstandsmeting belangrijk is.
 • Leg kort uit:
  • Rode reus
  • Witte dwerg
  • Jeans-massa

2010 14 juni (namiddag)

 • Geef 3 voorbeelden van inzichten of grootheden waarvoor afstandsmeting belangrijk is.
 • Bespreek in ons zonnestelsel de gegevens die ons informatie verstrekken over het ontstaan.
 • Leg kort uit (5-10 regels):
  • Witte dwerg
  • Cepheïde
  • Jeans-massa

2010 14 juni (voormiddag)

 • Bespreek de fysica van de zon
 • Bespreek de chemie van het interstellaire midden
 • Leg kort uit:
  • Cepheïde
  • Kosmische achtergrondstraling
  • Bruine dwerg

2010 11 juni (voormiddag)

 • Bespreek de afstandsladder in het heelal.
 • Bespreek het ontstaan van de elementen.
 • Bespreek kort:
  • Effectieve temperatuur
  • Interstellaire verroding
  • Roodverschuiving

2009 28 augustus (voormiddag)

 • Wat verstaat men onder de afstandsladder van het heelal en hoe bouwt men deze op?
 • Bespreek het ontstaan van de elementen.
 • Bespreek kort:
  • Effectieve temperatuur
  • De wet van Hubble
  • 'Hete Jupiters'

2009 22 juni (voormiddag)

 • Bespreek de evolutie van een ster aan de hand van het HR diagram.
 • Bespreek het ontstaan van ons zonnestelsel aan de hand van relevante gegevens die we vandaag observeren.
 • Licht kort toe:
  • Jeans massa
  • Turn-off point
  • Achtergrondstraling

2009 13 juni (voormiddag)

 • Wat is een ster? Hoe evolueert een ster en waarom?.
 • Bespreek de observationele aanwijzingen voor de oerknaltheorie.
 • Licht kort toe:
  • hete 'Jupiter'
  • Bruine Dwergen
  • Radiale snelheid

2009 11 juni (namiddag)

 • Bespreek de oorsprong van de abondanties van de elementen zoals ze voorkomen in het heelal.
 • Bespreek de manieren om exoplaneten te detecteren en geef een huidige stand van zaken.
 • Licht kort toe:
  • Eigenbeweging
  • Turn-off point
  • Effectieve temperatuur

2009 11 juni (voormiddag)

 • Wat is een ster?
 • Bespreek de observationele aanwijzingen voor de oerknaltheorie.
 • Licht kort toe:
  • Zwart gat
  • Witte dwerg
  • Bruine dwerg

2009 8 juni (voormiddag)

 • Bespreek de afstandsschaal in het heelal.
 • Bespreek de evolutie van de zon.
 • licht kort toe:
  • Kuipergordel
  • wet van Hubble
  • limiet van Chandrasekhar

2008 1 september

 • Bespreek het ontstaan van de elementen.
 • Bespreek de planeetvorming ten gevolge van de stervorming.
 • licht kort toe:
  • effectieve temperatuur
  • interstellair stof
  • kosmologisch achtergrondstraling

2008 27 juni (namiddag) (KULAK)

 • Verklaar hoe de elementen zijn ontstaan.
 • Hoe detecteert men exoplaneten. Op welke manier hebben de gebruikte methoden een invloed hierop?
 • licht kort toe (5tal regels):
  • Jeans-massa
  • Effectieve temperatuur
  • Kosmologische achtergrondstraling

2008 25 juni (namiddag)

 • Verklaar hoe de elementen zijn ontstaan
 • Een paradox: geen stof zonder sterren en geen sterren zonder stof. Leg uit en hoe tracht men deze paradox op te lossen
 • licht kort toe:
  • Cepheïden
  • "turn-off-point"
  • Zwart gat

2008 23 juni (voormiddag)

 • Bespreek de evolutie van de zon in het HR-diagram.
 • Hoe komt het dat het zo lang geduurd heeft voor men planeten buiten het zonnestelsel heeft ontdekt? Hoe heeft men dat dan toch gedaan?
 • licht kort toe:
  • jeans-massa
  • kuipergordel
  • de wet van Hubble

2008 18 juni (voormiddag)

 • Bespreek de observationele aanwijzingen voor de oerknaltheorie.
 • Licht chemische reacties in het interstellair midden toe.
 • Licht kort toe:
  • Zwart gat
  • Witte Dwerg
  • Radiale snelheid

2008 10 juni (voormiddag)

 • Bespreek de evolutie van de zon.
 • Bespreek het ontstaan van de planeten als bijproduct van stervorming.
 • Licht kort toe:
  • Zwart gat
  • Wet van Hubble
  • Interstellaire verroding

2008 09 juni (voormiddag)

 • Bespreek het ontstaan van de elementen
 • Hoe bouwt men een afstandsladder uit in het heelal
 • Licht kort toe:
  • Jeans-massa
  • Kosmologische achtergrondstraling
  • astrobiologie

2007 25 juni (namiddag)

 • De mens is sterrenstof. Verklaar
 • Bespreek de observationele argumenten voor de oerknaltheorie
 • Licht kort toe:
  • interstellaire extinctie
  • neutronenster
  • effectieve temperatuur

2007 25 juni (voormiddag)

 • Wat is een ster? Waarom en hoe evolueren sterren?
 • Hoe zoekt (en vindt!) men planeten rond andere sterren? Op welke manier zijn ze afhankelijk van de gebruikte methodologie?
 • Licht kort toe:
  • open sterrenhoop
  • bolvormige sterrenhoop
  • Jeans-massa

2007 22 juni (voormiddag)

 • Bespreek het ontstaan van sterren en planeten.
 • Bespreek de structuur van ons melkwegstelsel.
 • Licht kort toe:
  • hoofdreeks
  • verroding
  • ontkoppeling

2007 21 juni (voormiddag)

 • Wat is een ster? Waarom evolueert ze en hoe?
 • Met welke technieken kan men exoplaneten detecteren? Welke resultaten mag je verwachten bij elke methode?
 • Verklaar:
  • Jeans-massa
  • constante van Hubble
  • Kuipergordel

2007 19 juni (KULAK)

 • Wat is een ster? Waarom evolueert ze en hoe?
 • Met welke technieken kan men exoplaneten detecteren? Welke resultaten mag je verwachten bij elke methode?
 • Verklaar:
  • Jeans-massa
  • constante van Hubble
  • constante van Chandrasekhar

2007 18 juni namiddag

 • Bespreek de evolutie van de Zon vanaf haar geboorte. Vanaf wanneer hebben we een probleem?
 • Situeer volgende paradox: Stof is nodig om sterren te vormen, maar om stof te vormen zijn sterren nodig. Hoe lost de natuur deze paradox op?
 • Verklaar:
  • Kuipergordel
  • AGN
  • Kosmische achtergrondstraling

2006 15 juni voormiddag

 • Bespreek de afstandsschaal in het heelal.
 • Hoe herkennen we Halo-sterren in de omgeving van de zon?
 • Wat verstaat men onder :
  • Verroding
  • Roodverschuiving
  • Rode reus.

2006 15 juni namiddag

 • Bespreek het ontstaan van de elementen.
 • Bespreek de resultaten van de zoektocht naar exoplaneten? Welke besluiten kunnen we hieruit trekken over onszelf? (Hij zei er nadrukkelijk bij dat hij enige "persoonlijke reflectie" verwachtte)
 • Wat verstaat men onder :
  • Verroding
  • Roodverschuiving
  • Rode reus.

Zoals je ziet heeft hij de derde vraag gewoon op bord laten staan.

2006 16 juni namiddag

 • Wat is een ster? Waarom zijn sterren belangrijk?
 • Wat is een planeet? Waarom zijn planeten belangrijk?
 • Wat verstaat men onder :
  • Achtergrondstraling
  • Witte dwerg
  • Jeans-massa.


2006 17 juni voormiddag

 • Bespreek de observationele grondslagen van de oerknalhypothese.
 • Waarin onderscheidt de chemie van het ISM zich van die "in de boekjes van scheikunde"?
 • Licht kort toe :
  • Wet van Wien
  • Bruine dwerg
  • Kuiper-gordel.

2006 22 juni namiddag (KULAK)

 • Bespreek de afstandsschaal in het heelal.
 • Is ons zonnestelsel bijzonder of normaal?
 • Licht kort toe :
  • Turn-off point
  • Verroding
  • Absorptiespectrum

2006 23 juni namiddag

 • Bespreek de afstandsschaal in het heelal.
 • Is ons zonnestelsel bijzonder of normaal?
 • Licht kort toe :
  • Turn-off point
  • Verroding
  • Absorptiespectrum

2006 26 juni namiddag

 • Bespreek het ontstaan van de scheikundige elementen.
 • Schets de structuur van en de bewegingen in ons melkwegstelsel.
 • Licht kort toe :
  • witte dwerg
  • bruine dwerg
  • Kuipergordel

2006 28 juni voormiddag

 • Bespreek de evolutie van onze zon
 • Bespreek het ontstaan van sterren en planeten
 • Licht kort toe:
  • emissiespectrum
  • wet van Hubble
  • cepheïden

2006 28 juni namiddag

 • Bespreek de grondslagen van de oerknaltheorie.
 • Bespreek de nucleosynthese in sterren.
 • Licht kort toe:
  • Moleculaire wolk
  • Jeans-massa
  • Cepheïden